pátek 11. března 2016

Panelová diskuse k spotřebitelskému úvěru

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Nejvyšší soud České republiky si Vás dovolují pozvat na panelovou diskusi k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, která se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 v 10.00 hodin v aule Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno.

V rámci panelu vystoupí přední experti na problematiku spotřebitelských úvěrů.

Záštitu nad diskuzí převzala děkanka Právnické fakulty MU doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.,
a předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Program:  
  9.30 - 10.00 - registrace
  10.00 - 10.05 - úvodní slovo děkanky doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
  10.05 - 11.20 - prezentace jednotlivých příspěvků
  11.20 - 12.20 - diskuse

Moderuje:   JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková

Panelisté:

JUDr. Milan Hulmák Ph.D., Právnická fakulta v Olomouci, Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners
     Výjimky z obecného závazkového práva

JUDr. Mojmír Putna, soudce Nejvyššího soudu ČR
     Ochrana spotřebitele v judikatuře Nejvyššího soudu

Mgr. et. Mgr.  Bohumil Peterka, Úřad vlády - Odbor kompatibility
     Legislativní koncepce zákona o úvěru pro spotřebitele – otázka působnosti

Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra
     Výpočet RPSN a sankce za její správné neuvedení ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

Daniel Hůle, Člověk v tísni
     Obchod s bídou

Mediálním partnerem panelové diskuze je časopis Právní rádce.

Registrace:   Mgr. Lukáš Hadamčík, lukas.hadamcik@law.muni.cz

Žádné komentáře: