pátek 11. března 2016

Broulík, Bartošek – Ekonomický přístup k právu

Minulý rok v nakladatelství C.H. Beck vyšla kniha věnující se ekonomické analýze práva, kterou jsme dali dohromady s kolegou Honzou Bartoškem. Pro ty, kdo by uvažovali o jejím pořízení, si dovoluji nabídnout několik pochval, které si již vysloužila.

Dlouho, snad až příliš dlouho jsme čekali, než se někdo konečně osmělí využít kombinace právního a ekonomického vzdělání k sepsání monografie v oboru právo & ekonomie. Nakonec jsme se dočkali, protože dvojice mladých talentů, Jan Broulík a Jan Bartošek, publikovala knihu, která nám tolik chyběla. Není to učebnice, která by systematicky definovala základní pojmy a pak popořadě probírala ekonomické analýzy jednotlivých právních institutů. Spíše je to úvod do studia, jakýsi most, který bez předsudků konfrontuje a zároveň vhodně propojuje různé aspekty právního a ekonomického instrumentária. ... Pánové Broulík a Bartošek napsali velmi kvalitní dílo, které může nakonec přispět i v tom, že se v české jurisprudenci už konečně najde nějaký kritik ekonomické analýzy práva, který má o tomto přístupu alespoň elementární znalosti.
- Tomáš Sobek, recenze

Právníci a ekonomové spolu ve světě mluví – více než půlstoletí, systematicky a skrze samostatnou disciplínu, jež oba světy zkoumání společnosti propojuje. V České republice se tomu děje zatím bohužel jen částečně. Nová kniha Ekonomický přístup k právu má zasloužené ambice tuto skutečnost změnit. Nejde o učebnici, ale mnohavrstevnatou procházku světem na pomezí práva a ekonomie. … Díky Broulíkově a Bartoškově knize získávají čeští právníci i ekonomové dlouhý seznam důvodů, proč spolu zase mluvit. 
- Josef Šíma, recenze

Cílem knihy je doplnit existující právní diskurz o další z možných pohledů na právo, a to o ekonomický, který umožňuje formovat právo tak, aby lidská společnost prosperovala. Předkládanou monografii autorů Broulíka a Bartoška můžeme v prostředí České republiky označit za průkopnickou, a tudíž je monografie sama o sobě unikátní. Publikace a její autoři se snaží bojovat proti předsudkům a mýtům, které v České republice panují okolo ekonomické analýzy práva (známé také pod běžným anglickým termínem Law & Economics). Cílem nebylo předložit kompilaci světových, nejčastěji amerických učebnic a článků v češtině, ale zaměřit se na okrajovější oblasti, kterým ani v zahraničí není věnována dostatečná pozornost, ale přesto mohou být pro ekonomický přístup k právu zásadní.
- Luboš Smrčka, recenze

Knihu dvojice autorů mladých právníků Broulík a Bartošek chválí většina akademických i praktických autorit. ... Pochvalu zaslouží rychlé seznámení se samotnou podstatou Law & Economics jakožto pohledem na právní normy přes klasickou ekonomickou analýzu. Nejsou vynechány ani základní kameny oboru jako Coasův teorém, které by mohly inspirovat v mnohém i dnešní zákonodárce.
- Jan Klesla, recenze

Tzv. ekonomickú teóriu práva, resp. teoretický prístup „Law & Economics“ sprevádza v našich končinách aura neznámeho. Vieme, že ide o osobitný smer právnej teórie reprezentovaný osobitne Richardom Posnerom a tzv. chicagskou školou, samotná metodológia a potenciálne využitie ekonomického prístupu k právu však u nás zostávajú zväčša opomínané. O to viac možno privítať monografiu k tejto problematike od dvoch mladých českých autorov, ktorých spája nielen to, že obaja disponujú právnickým aj ekonomickým vzdelaním. Ekonomickému prístupu k právu sa totiž obaja venujú aj vedecky – konkrétne Jan Broulík pôsobí ako doktorand na univerzite v holandskom Tilburgu, kde sa venuje problematike využívania ekonomických poznatkov sudcami pri ich rozhodovacej činnosti, a Jan Bartošek pôsobí ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe, kde sa venuje ekonomickému prístupu k normotvorbe. Uvedení autori vo svojej monografii ponúkajú stručné zamyslenie sa nad využiteľnosťou ekonomických poznatkov, metód a teórií v právnej teórii, ale aj praxi, a to s dôrazom obzvlášť na súdnu prax a normotvorbu. Kým však v práci prejdú k tomuto praktickému využitiu ekonomického prístupu k právu, podá- vajú najprv prehľad základných myšlienok ekonomickej teórie práva, ako aj zamyslenie sa nad dôvodmi, prečo tento prístup k právu u nás zatiaľ nemá pevnejšie korene
- Tomáš Gábriš, recenze

Ještě před pár lety měla ekonomická analýza práva v prostředí českých právnických fakult příchuť něčeho tajemného, neznámého, dokonce snad i zakázaného. Čeští právníci se mohli s ekonomickou analýzou setkat při studií v západní Evropě a USA, v České republice to však bylo povýtce jen mimo právnické fakulty, a to v úzkém okruhu akademiků libertariánské školy. ... Práce Jana Broulíka a Jana Bartoška je v českém prostředí průkopnická. Ukazuje poprvé široké právní veřejnosti ekonomickou analýzu práva v celé její rozmanitosti. Seznamuje čtenáře se základními a instituty moderní ekonomické analýzy práva. Stejně tak vyvrací nesčetné množství předsudků, mýtů a zkreslení, které o ekonomické analýze práva v české debatě stále panují.
- Zdeněk Kühn, předmluva knihy

Obsah knihy naleznete zde.


Žádné komentáře: