sobota 9. ledna 2016

Dvakrát o Richardu Posnerovi

Amerického soudce a akademika Richarda Posnera na JP zmiňujeme často (v poslední době např. zde). Dnes bych rád upozornil na článek, který o něm vyšel v aktuálním čísle Harvard Magazine, a na jeho nedávný sborníkový příspěvek o normách a hodnotách v ekonomické analýze práva.

Harvard Magazine se obšírně věnuje akademické tvorbě, soudcovskému působení, osobnímu životu a především světonázoru sedmasedmdesátiletého Američana. Vřele ho doporučuji k přečtení všem se zájmem o ekonomickou analýzu práva, teorii práva, americký systém univerzit či soudů nebo také Law & Literature.

Zde jsou pro ukázku dva úryvky:

“I was stunned to discover that Supreme Court Justices didn’t write all their own judicial opinions ([Justice William O.] Douglas did—and his were the weakest, though not because he was dumb—rather because he was bored); the Harvard law professors, although extremely critical of the liberal Justices, had not let on that law clerks played such a large role.”

“The thing that kept Posner off every single Supreme Court list I have ever seen is his baby-selling proposal, his weird personality, and his supreme penchant for judicial lawmaking in the guise of law and economics rather than originalism.”

A teď k Posnerovu textu Norms and values in the economic approach to law, který byl loni publikován ve sborníku Law and Economics: Philosophical Issues and Fundamental Questions editovaném Hatzisem a Mercurem. Příspěvek doporučuji přečíst ze dvou důvodů. Zaprvé obsahuje stručné shrnutí historie ekonomické analýzy práva. Zadruhé si všímá dvou druhů normativních elementů, které hrají svou úlohu v ekonomické analýze práva: ty první jsou hodnoty a normy vědecké (epistemické) a týkají se toho, jak postupovat pro co nejlepší poznání světa; ty druhé jsou politické a týkají se společenských hodnot, které mohou být prostřednictvím práva dosahovány.

Žádné komentáře: