úterý 27. října 2015

Nabídka stáže v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem (Odbor komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí)

Odbor komunitárního práva MZV ČR (OKP) nabízí studentům právnických fakult stáže v rámci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. 

Stáže jsou nabízeny především studentům vyšších ročníků, kteří mají aktivní zájem o unijní právo. Výhodou je alespoň pokročilá pasivní znalost francouzského jazyka, včetně právní terminologie (většina zpracovávaných dokumentů je k dispozici pouze ve francouzštině).

Náplň stáží tvoří zejména práce s dokumenty týkajícími se řízení o předběžné otázce a příprava podkladů ohledně těchto řízení pro jednotlivé resorty státní správy.

Stáže jsou bezplatné. Jejich rozsah je 2 až 3 dny v týdnu, vždy cca. od 9 do 16 hodin (na konkrétních dnech a časech se lze vždy flexibilně dohodnout podle potřeb stážisty). 

Stáže budou probíhat ve dvouměsíčních cyklech, z nichž první bude zahájen v únoru 2016 a poslední bude ukončen v září 2016.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu okp_sekretariat@mzv.cz, a to nejpozději do 15. listopadu 2015. Pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční do konce listopadu 2015.

Žádné komentáře: