úterý 10. března 2015

Letní škola: CLS Summer School ['15]: Fundamental Rights in Europe, View from a Mountain

Zajímá vás ochrana lidských práv v Evropě? Chtěli byste si na toto téma popovídat s osobami k tomu nejpovolanějšími? Máte rádi hory? Od 12. do 26. července 2015 se na Patejdlově boudě v Krkonoších uskuteční již 7. ročník letní školy 'View from a Mountain' organizované studentským spolkem Common Law Society, tentokrát na téma 'Fundamental Rights in Europe' se specializačním kurzem 'Right to Privacy in a Digital Age'. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a Evropská unie. Dva systémy ochrany lidských práv v Evropě a jejich vzájemné prolínání. Posudek SDEU k (ne)přistoupení EU k EÚLP. Ochrana soukromí při využívání moderních technologií. Právo být zapomenut internetovým vyhledávačem. Tato i mnohá další témata budou ohniskem diskuse studentů z celého světa s předními odborníky na danou problematiku. Na program letní školy se můžete podívat zde

Pozvání přijet do Krkonoš, strávit se studenty svůj volný čas a podělit se s nimi o své znalosti a zkušenosti přijali soudkyně SDEU Sacha Prechal a soudce ESLP András Sajó. Kurz ochrany lidských práv v rámci EÚLP bude učit Eduardo Gill-Pedro z Lundu. Unijní ekvivalent obstará Xavier Groussot z téže univerzity. Orla Lynskey z LSE bude během druhého týdne učit specializovaný kurz zaměřený na ochranu soukromí v současné digitální době. Dále se účastníci letní školy mohou těšit na přednášky a diskuse s Barbarou Havelkovou, Janem Komárkem či Danielem Sarmientem. Na profily všech lektorů a náplň jejich kurzů se podívejte tady

Součástí druhého týdne bude i panelová diskuse o ochraně soukromí na internetu mezi Orlou Lynskey, redaktorkou týdeníku Respekt Silvií Lauder, zástupcem právního oddělení společnosti Google a studenty. V posledních dvou dnech letní školy budou její účastníci moci zužitkovat získané znalosti a zkušenosti při moot courtu. 

Ptáte se, co vede každý rok třicet studentů nejen z Evropy k tomu, aby dobrovolně strávili dva prázdninové týdny „ve škole“? „Kombinace prostředí, obsahu, kvality, atmosféry a ceny,“ nabízí ve svém článku odpověď Adam Oleš. 

Kompletní informace o letní škole najdete na jejích webových stránkách, na Facebooku či na Twitteru. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2015. 


Žádné komentáře: