sobota 7. února 2015

Studium na College of Europe - postřehy z eurobubliny

Děkuji za milé přivítání a za příležitost podělit se s čtenáři Jiného práva o své postřehy z Bruselu. Ráda bych začala zlehka, a to svými zážitky ze studia na College of Europe, která je moji druhou alma mater. Začneme jednoduchým testem – máte si vybrat mezi studiem, sociálním životem, či spánkem. Na výběr máte maximálně dvě z těchto tří možností. Nevíte? Vítejte do útrap života studenta na College of Europe.

V tomto postu se pokusím podat co nejucelenější pohled na tuto instituci, včetně všech positiv i negativ, do té míry, co jsem po roce tamního intenzivního studia objektivního posouzení schopna. Budu se snažit zde sepsat zejména informace, které se z oficiálních stránek nedozvíte. Mé postřehy by mohly být zajímavé pro potenciální studenty, jelikož znalost evropského práva je dle mého názoru v dnešní době nutností pro každého právníka a College of Europe je již léta považována za Mekku evropských studií (Florencie promine). Nechci se ale zužovat pouze na právníky – College kromě LLM v evropském právu nabízí i ekonomii, politiku a mezinárodní vztahy se zaměřením na EU. Pro ty, kterým se již nechce studovat, to může být zajímavý náhled pod pokličku eurohrnce.

College of Europe byla založena v roce 1949 v Brugách, a od roku 1993 má svoji mladší sestru v polském Natolinu, kde jsou evropská studia zaměřena interdisciplinárně. Interně (a upřímně) zde mohu sdělit, že mnoho mých spolužáků se hrozilo toho, aby do Natolinu nebyli přijati (na přijímacích pohovorech běžně zaznívala otázka: «A do Natolinu se nehlásíte proč?», následovaná koktavou odpovědí zpocených uchazečů, hledající všemožné výmluvy). Nicméně během roku jsme pak dostávali od natolinských spolužáků informace, které svědčili o větší flexibilitě a ochotě univerzitní administrativy, pestrosti kurzů a stejných pracovních příležitostech (a zejména také měli v kantýně lepší jídlo, ale takových detailů vás ušetřím). Účelem založení College bylo vytvořit specializovanou instituci na elitní vzdělávání mladých Evropanů, kteří ctí evropské hodnoty. Je to tak, ja to vyznívá – na College se setkávají zejména lidé, kteří k EU mají pozitivní vztah, a chtějí v budoucnu s evropskými záležitostmi pracovat. To se potvrzuje i několik měsíců po ukončení studia – do Bruselu se přesunula dobrá polovina studentů, většina z nich má stáže na Komisi/ESVA, či začali pracovat v konzultačních společnostech (čti lobby), druhá část studentů pracuje na evropské agendě v domovských státech. Neočekávejte tedy od studia hluboké filozofické debaty o směřování Unie, College se propaguje jako prakticky zaměřená instituce, která vám má poskytnout znalosti nutné do pracovního života.

Studium je na College pouze jednoroční magisterské. K mému velkému překvapení se věkový průměr pohyboval okolo 24 let, průměr zvyšovali pouze právníci. Nečekejte tedy studenty se zkušenostmi, kteří by se po několika letech praxe rozhodli doplnit znalosti o Evropě, naopak většina studentů nastupuje ihned po dokončení předchozího magisterského studia, což je podle mě škoda. Koncept výuky je takový, že College má malé procento stálých profesorů. Většina profesorů přijíždí na specializované kurzy z ostatních univerzit, evropských institucí, státní správy členských států atp. Kvalita je proměnlivá, kvůli udržení francouzského vlivu jsou tam někteří profesoři na hranici únosnosti a monologické přednášky vás v 8 večer ubíjejí, jindy máte top přednášející z oboru. Jedním z nejzkostnatělejších oborů v Brugách je dle mého názoru právo, kde se zvýšeně drží méně interaktivní výuka (kromě profesora Bobka samozřejmě, kterému už ale vlaje šálka jiným směrem), obrovské (opravdu obrovské) množství povinné literatury, které spíš než cokoliv jiného zkouší limit únosnosti studentů a jejich schopnost priorizovat a organizovat si čas. LLM je známé zaměřením na soutěžní právo a faktem je, že ho zde vyučují kapacity z oboru a odborníci z praxe. Všichni studenti se zájmem o soutěžní právo našli bez problému uplatnění v bruselských advokátkách či konzultačních společnostech (jen upozorňuji, je třeba mít advokátní zkoušky, jinak se přes stáž nedostanete). Nejprogresivnější jsou dle mého mezinárodní vztahy, kde se dbá na spokojenost studentů a na vysokou úroveň vyučujících – studenti mají ale největší problém se uchytit na pracovním trhu. Střední cesta je podle mě politics, kde se nachází dobrý mix teorie a praxe a uplatnění absolventů je slušné.

Největším problémem je znalost francouzštiny, jelikož College je oficiálně bilingvní anglicko-fracouzská instituce a kurzům ve francouzštině se nevyhnete. Pokud si zvolíte obor mezinárodních vztahů, máte šanci, že budete muset absolvovat pouze jediný kurz ve francouzštine. Francouzština je na College udržovaná v umělém spánku, kromě Francouzů a studentů ze Science Po ji tam skoro nikdo nepoužívá, ale kurzy se holt musí odchodit. Pokud na College jedete s úrovní okolo B1, moc nepočítejte s tím, že byste se zlepšili. Brugy, ktere se nacházejí ve vlámské části a kde se na francouzštinu nahlíží spíše s averzí, vám také berličku nepodají. Dle některých Francie používá francouzštinu na College jako diplomatický instrument, jak se udržet na scéně u mladých perspektivních pro-evropanů, dle mnohých tím ale trpí kvalita univerzity, protože přes jazykovou bariéru je odmítnuto nemalé procento uchazečů. Dle mého názoru francouzština již nemá takový vliv, jako mívala, a mnoho studentů se na College dostala díky jazykovým znalostem nabytých na Erasmu ve Francii, oproti stejně kvalifikovaným uchazečům, kteří byli na Erasmu v Německu.

Co se College nedá upřít, je její mezinárodní atmosféra, narazíte tam na studenty kolem 50 národností. To vše si představte v kontextu belgických Brug – malebné městečko, ale velmi (velmi) malé. Nejenže se se spolužáky setkáváte na koleji při snídani, pak na přednáškách, pak na obědě (všichni chodí do stejné kantýny a kuchyň na koleji není), pak na přednáškách, pak na večeři v kantýně, a pak večer v baru, protože zas tolik jich v Brugách není. Že to zní schizofreně? Ano. Ale vytváří to opravdu unikátní atmosféru, kdy se pomalu, ale jistě stáváte součástí College komunity (také nazývané ‚eurobubble‘).

Velice důležité – stipendia ! College si bez stipendia nebudete moc dovolit, protože roční školné stojí okolo 22 000 eur (zahrnuje ovšem i ubytování na koleji a plnou penzi, kromě neděle). Jelikož jsme stále v kategorii východňářů, je vysoká pravděpodobnost, že (alespoň částečné) stipendium dostanete. První kategorii stipendií jsou pro zaměstnance české veřejné správy. V tomto případě musíte se zaměstnavatelem uzavřít tzv. kvalifikační dohodu, ve které se zavážete, že po návratu z College na svém pracovišti zůstanete budoucí 3 roky, při porušení budete muset nahradit školní poplatky. Tato úprava je dle mého názoru problematická z několika důvodů. Za prvé, často se uchazeči setkávají s neochotou svých nadřízených je na takovýto typ vzdělávání pustit, a také se zaručit, že je budou tři následující roky potřebovat. Za druhé, když se zaměstnanci přece jen podaří vyjet a vzdělání dokončit, je na svém původním pracovišti uvázán a je někdy problematické určit, jestli své zvýšené kvalifikace využívá. Kvalifikační dohoda by se tedy dle mého názoru měla přepracovat, aby odpovídala svému účelu a umožnila tak zaměstnanci využití nově nabytých znalostí (např. výjezdem). Stejné selhání spatřuji v usnesení vlády č. 940 ze dne 20. července 2009, kdy se rozšířila možnost vyplacení vládního stipendia ke studiu na College na absolventy vysokých škol. Absolvent by před výjezdem na College měl uzavřít kvalifikační dohodu s orgánem veřejné správy, dle mých informací tento způsob nebyl využit ani jednou. Druhou možností jsou stipendia od College samotné – tzv. ENP-EU scholarship, kdy musíte demonstrovat zájem o sousedskou politiku, či částečná stipendia, která vám College nabídne většinou po vašem přijetí ke studiu.

Zajistí vám studium na College práci v evropských institucích? Ne. Od svého založení byla univerzita velmi elitářská a přijímala pouze desítky studentů ročně. To vytvářelo opravu intimní atmosféru, kdy se všichni navzájem znali. Při takto malém počtu studentů věřím, že díky kontaktům a výjimečnosti jediné úzce specializované instituce na evropské záležitosti v Evropě každý našel velice zajímavou práci. Od roku 1990 se politika College změnila a v dnešním roce dosáhl počet studentů 500, a číslo se má nadále zvyšovat. Dalším důvodem nižšího uplatnění absolventů College je určitě rozmnožení institucí věnující se evropským studiím. Posledním důvodem je zajisté zavedeni EPSO, čili omezení vlivu kontaktů při přijímání do evropských institucí. College vám nicméně zvýší šance na přijetí na stáže v evropských a přidružených institucích, které jsou odrazovým můstkem pro vaší budoucí kariéru.

Summa summarum: College mě určitě profesně posunula dál a vytvořila mi síť cenných kontaktů. Důležité je, s jakým očekáváním na College jdete – od toho se odvíjí, jestli je to ta pravá instituce pro vás, nebo naopak vůbec ne.


2 komentáře:

Libor Dusek řekl(a)...

městečko velmi (velmi) malé = 117 tisíc lidí, chm chm chm......

Adela Kabrtova řekl(a)...

K tomu mala poznamka - Brugy se mezi studenty deli na 'inside of the ring' a 'outside of the ring'. Ring je historicke ohrazeni mesta se vstupnimi branami, ktere tvori pomyslny kruh kolem centra mesta. Centrum mesta tvori kolem 20 000 obyvatel, nachazi se tam i budova College, koleje, menza, bary. Student College se za tyto hradby nevydava, pokud opravdu nemusi. Pokud se preci jen na takovou cestu vyda, ostatni studenti si o tom povidaji jeste tri dny pote.