úterý 23. září 2014

Volné místo asistenta soudce – Krajský soud v Praze

Předsedkyně Krajského soudu v Praze vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice asistent soudce pro úsek správního soudnictví.

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Postavení asistenta soudce je zakotveno v ustanovení § 36a) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:

-          magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo

-          bezúhonnost

-          zájem o správní právo a ochota k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
 
Termín pro podání přihlášky je stanoven do 30. září 2014 v 16:00 hod. Přihlášku a podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na webových stránkách Krajského soudu v Praze v sekci výběrová řízení. Pro případné další informace lze kontaktovat paní Janu Hlubučkovou, tel. č. 257 005 425, e-mail: jhlubuckova@ksoud.pha.justice.cz.

Žádné komentáře: