úterý 2. září 2014

Pozvánka: Konference Nejvyššího soudu k problematice délky soudního řízení

Délka soudního řízení je jedním z aspektů práva na spravedlivý proces. Neméně důležité však je, aby soudce zvážil všechny okolnosti v každém individuálním případě a jeho rozhodnutí bylo spravedlivé pro konkrétní účastníky řízení. Tato kvalita rozhodnutí úzce souvisí nejen s množstvím času, který soudce každé věci věnuje, ale také s jeho osobním rozměrem a postojem k soudcovskému poslání. Nelze zjednodušeně říci, že rychlé rozhodnutí soudu je zároveň dobrým rozhodnutím či naopak, že soud, který rozhodl v přiměřené době, rozhodl a priori spravedlivě.

Konference, na kterou Vás chci tímto co nejsrdečněji pozvat, má za cíl podívat se na problematiku práva na spravedlivý proces z perspektivy systému common law, z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva k článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a z pozice národního soudce, který čelí nejen výzvám měnícího se národního práva, ale také množství norem evropského práva a s tím související judikatury.

Připravovaná konference také ukáže, jaké účinné nástroje používá kontinentální i anglosaský právní systém ve snaze zabránit narůstajícímu nápadu na soudech, a to včetně mechanismů alternativního rozhodování sporů.

Mezi řečníky vystoupí také bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska a bývalá předsedkyně Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských zemí Evropské unie Irmgard Griss, bývalý předseda Nejvyššího soudu Maďarska András Baka, který byl také předsedou Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských zemí Evropské unie a v letech 1991 – 2008 byl soudcem Evropského soudu pro lidská práva, J. Clifford Wallace, emeritní předseda odvolacího soudu, Kalifornie, USA či soudce Krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl.

Konference se uskuteční ve středu 24. září 2014 v kongresovém sále č. 2 hotelu Continental Brno (http://www.continentalbrno.cz/).

S ohledem na přípravy konference si Vás dovoluji laskavě požádat o potvrzení Vaší účasti, a to do 15. září 2014, k rukám ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla (email: konference2014@nsoud.cz, tel: + 420 541 593 148, fax: +420 541 593 149) s uvedením emailové adresy, na kterou bude zaslána finální verze programu a případné další organizační informace.

Program konference:

Moderátor: Jiří Kmec

9.00 – 10.00 registrace účastníků
9.30 – 9.50 tisková konference
10.00 – 12.50 panel I.
10.00 – 10.30 úvodní slovo předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky Ivy Brožové
Iva Brožová: Právo na spravedlnost v přiměřené době
10.30 – 11.00 Clifford Wallace: Jak se moderní soud vyrovnává s vysokým počtem nevyřízených věcí?
11.00 – 11.40 András Baka: Aspekty práva na spravedlivý proces. Délka soudního řízení podle článku 6 Úmluvy.
11.40 – 12.20 Irmgard Griss: Opožděná spravedlnost – odepřená spravedlnost. Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě z pohledu národního soudce.
12.20 – 12.50 diskuse
12.50 – 14.10 přestávka na oběd
14.10 – 16.30 panel II.
14.10 – 14.50 Vojtěch Cepl: Délka soudního řízení z pohledu soudce rozhodujícího na 1. a 2. stupni.
14.50 – 15.20 Clifford Wallace: Kdy pozdě je příliš pozdě?
15.20 – 16.00 Brian Hutchinson: Mimosoudní řešení sporů – co ukazuje dosavadní zkušenost?
16.00 – 16.30 diskuse
16.30 ukončení konference

Jazyky konference jsou čeština a angličtina. Simultánní tlumočení a oběd bude zajištěn. V případě potřeby ubytování se prosím přímo spojte s recepcí hotelu Continental Brno. Nejvyšší soud ubytování pro účastníky nezajišťuje.

2 komentáře:

Tomáš Sobek řekl(a)...

Není vyloučeno, že diskuze k panelu I. dojde k závěru, že délka konference je zjevně nepřiměřená a zbytek konference bude zkrácena.

JP řekl(a)...

Údajně to s tou přetížeností není tak divoké, vyjma severu Čech. Jen nic nenutí soudce rozhodovat rychle. Soudce je myslím úředník jako každý jiný, min. stylem a náplní práce, přesto má třeba vůči státní správě privilegované postavení. Neumím si představit, že by správní řízení o banální otázce, kde se ani nepředvolávají účastníci, trvalo třeba 3.5 roku, jak jsem zažil. Byly by stížnosti, opatření proti nečinnosti, třeba i srážka platu. Ale i kárný senát NSS je k průtahům údajně benevolentní, tak nevím, zda to má řešení. I při českém počtu soudců na 100.000 obyvatel očekávám zase spíš jen stesky, že je málo pomocného personálu atd..