neděle 12. května 2013

Kubo Mačák: Nedeľné filmové okienko: Medzinárodné právo v Star Treku

Star Trek: Into Darkness (zdroj)
Hoci sci-fi ako žáner takmer z definície umiestňuje svoje zápletky do blízkej a vzdialenej budúcnosti, najlepšie diela reflektujú dilemy tej doby, v ktorej vznikli. Mnohé vedeckofantastické romány publikované po roku 1945 tak odrážali hrozbu zničenia planéty v nukleárnej vojne, v osemdesiatych rokoch sa pozornosť autorov zamerala na možné ohrozenie rozvojom počítačovej techniky a umelej inteligencie, a v deväťdesiatych rokoch došlo okrem iného na biotechnológie a genetickú manipuláciu. Fanúšikov sci-fi a medzinárodného práva zároveň teda poteší, že nový film režiséra J. J. Abramsa „Star Trek: Into Darkness“ (trailer) vcelku trefne nastoľuje mnohé morálne otázky, ktorým čelí táto oblasť práva v modernej dobe.

Film sa odohráva v dvadsiatom treťom storočí vo svete, v ktorom sú Zem a mnohé iné spriaznené svety združené v Spojenej federácii planét. Emblém tejto organizácie od čias Star Treku ako televízneho seriálu neskrýva svoju inšpiráciu v symbolike OSN. (Pre naozaj zapálených trekkies dodáme, že prvýkrát sa v tejto podobe znak Federácie objavil v epizóde „The Naked Now“ z roku 1987.)

Nový film však reflektuje aj dilemy skorého dvadsiateho prvého storočia. Divákov žijúcich vo svete ohrozenom teroristickými útokmi upozorní na to, že samovražední útočníci môžu konať aj z dôvodov, ktoré sú komplexnejšie ako púhy náboženský fanatizmus. (Späť v roku 2013, Adam Lankford vydal výbornú odbornú knižku s názvom The Myth of Martyrdom, v ktorej presvedčivo argumentuje, že skutočne ideologicky motivované samovražedné útoky sú skôr výnimkou než pravidlom, pričom drvivá väčšina atentátnikov tak koná z osobných sebadeštrukčných príčin, a nie na základe ideového fanatizmu.)

Vo filme organizátor zničujúceho teroristického útoku unikne do vesmírneho priestoru, ktorý patrí inej civilizácii (dnešným slovníkom: mimo suverénne teritórium „štátu“, v ktorom sa dej odohráva). To donúti postavy okolo kapitána Jamesa Kirka pokúsiť sa o riešenie dilemy, či smú na cudzom území unilaterálne zasiahnuť proti domnelému zloduchovi a ak áno, či majú povinnosť pokúsiť sa o jeho zatknutie, alebo ho smú bez ďalšieho procesu eliminovať. Paralely s americkým prenasledovaním Usámu bin Ládina by nemohli byť zrejmejšie.

A, hoci iba okrajovo, dôjde aj na otázky legitímnosti preemptívnej sebaobrany: ak „vieme“, že sa na nás nepriateľ chystá zaútočiť, ako skoro pred jeho pripravovaným útokom smieme použiť ozbrojenú silu ako prví bez toho, aby sme sa sami stali agresormi? Inšpirácia v politických aj právnych debatách poslednej dekády (na Jinom práve naposledy v článku Lukáša Hodera) je opäť viac než evidentná.

Snáď som neprezradil toľko, aby som komukoľvek pokazil radosť zo zatiaľ nezhliadnutého filmu, ale zároveň dosť na to, aby som navnadil tých z vás, ktorí v modernej filmovej produkcii hľadajú viac než len akčné scény (aj keď treba dodať, že ani tým sa nový Star Trek nevyhýba). Abramsov film je veľmi vydareným dielom vhodným nielen pre trekkies, ktorí sú ochotní hádať sa o tom, či bol lepším kapitánom Picard alebo Janewayová, ale pre každého, kto ocení, keď dobré sci-fi odráža aktuálne komplikované politicko-právne otázky a dáva nám ďalšiu príležitosť na zamyslenie sa nad ich optimálnym riešením.

(Aby sme rešpektovali to, že nie každý už nový Star Trek videl, ak chcete v diskusii rozobrať udalosti z filmu, ktoré by mohli z deja prezradiť priveľa, uveďte prosím svoj príspevok napríklad slovami „SPOILER ALERT“ alebo nejako podobne.)

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Díky za zajímavý post! Sám se rád podobným způsobem babrám ve filmech, ačkoli mojí doménou jsou spíše horory než sci-fi. Nicméně i u nich lze vysledovat podobnou reflexi doby vzniku, jakou popisuje autor výše, což je ale asi vcelku vlastní filmům jako takovým. Ze subžánru hororů - zombie filmů mi pak vyvstává jedno morálně-právní dilema: je v pořádku odpravit zombíka (nemrtvého, oživlou mrtvolu...) střelou do hlavy, ačkoli mě zrovna přímo neohrožuje? :-)

Michal Hájek

Občasný blogger řekl(a)...

Výborná otázka, na ktorú ale právo zatiaľ nepozná jasnú odpoveď. V prelomovom článku „Death and Taxes and Zombies“ publikovanom tento rok v Iowa Law Review, Adam Chodorow analyzuje, kedy sa dá osoba, ktorá sa stala zombie, považovať za mŕtvu z pohľadu práva (viď najmä str. 1213 a nasl.). Jeho analýza je obmedzená na USA, no správne poukazuje na všeobecnú nepripravenosť právnej regulácie na situáciu po zombie apokalypse. Podľa Chodorowa, v prípade, že počas premeny na zombie nedôjde k prerušeniu fungovania srdca ani mozgu, ťažko môžeme hovoriť o smrti danej osoby. Ako autor upozorňuje, z právneho hľadiska by bolo náročné rozlíšiť medzi osobami, ktoré iba prešli osobnostnými zmenami alebo poškodením mozgu -- a zombies samotnými (str. 1214-1215). Za predpokladu, že prijmeme túto premisu, uplatní sa aj na Vašu hypotetickú situáciu platné právo, ktoré v takejto situácii bez priameho ohrozenia záujmu chráneného trestným zákonom nepovoľuje dopustiť sa činu inak trestného (pričom výstrel na hlavu obete by takýmto činom určite bol). Slovník, ktorý používate („oživlá mrtvola“) však pripúšťa aj interpretáciu, že už došlo k úmrtiu pôvodnej osoby, a to pred jej premenou na zombie. Hoci Chodorow pripúšťa, že v niektorých amerických štátoch by aj takéto bytosti mohli byť považované z právneho hľadiska za živých ľudí, u nás by Vám v takom prípade podľa môjho názoru maximálne hrozilo obvinenie z trestného činu hanobenia ľudských pozostatkov (v platnom znení českého trestného zákonníka podľa § 359 ods. 2 in fine).

Kubo Mačák

David Schmidt řekl(a)...

"je v pořádku odpravit zombíka (nemrtvého, oživlou mrtvolu...) střelou do hlavy, ačkoli mě zrovna přímo neohrožuje?"

Jak fanoušci The Walking Dead vědí, je to především neefektivní, začátečnické a škoda kulky, kterou by se dal zneškodnit člen nepřátelské skupiny přeživších (v zápalu boje i kolemjdoucí, viď Carle). :)

Anonymní řekl(a)...

Je zajímavé připustit, že by nějaký vesmírný prostor mohl patřit jiné civilizaci. Osobně bych se přikláněl i ve vesmíru ke konceptu analogickému k volnému moři, pravděpodobně i nějaká obdoba pobřežního moře ( prostor okolo planet ) by byla žádoucí. Pokud bereme volné moře, jako institut vycházející z přirozeného práva, teoreticky by ho tak měly vyznávat všechny civilizace ve vesmíru a neměl by být problém.

Č.D.

Martin Bílý řekl(a)...

Dovolte, musím vás opravit, jen ve Spojené federaci planet je více než 150 planet kvadrantu alfa a beta, takže se nejedná o otázku mezinárodněprávní, ale meziplanetární a v podstatě i intergalaktickou:-)

Zombíci jsou mým favoritem, jejich právní otázka je zajímavá, protože společnost tou dobou bude trochu v rozkladu a takové věci se zřejmě budou řešit až ex post (pokud neschopnost to vyřešit nebude příčinou roozšíření světové války Z).

Náš trestní zákon na to však již pamatuje dopředu - trestný čin vraždy v odstavci h - kdo jiného usmrtí opětovně - co jiného by to mohlo být?::-)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519570678079858&set=pb.395238550513072.-2207520000.1368554318.&type=3&theater

Občasný blogger řekl(a)...

Č. D.: Máte pravdu, otvorený vesmírny priestor (slovami časti našej doktríny "kozmický priestor", angl. "outer space") už v dnešnej dobe podlieha režimu podobnému režimu otvorených morí. Dá sa predpokladať, že ani v 23. storočí vo svete Star Treku tomu nebude inak. No územie jednotlivých planét ovládaných konkrétnymi civilizáciami (napr. Vulkáncami, Romulánmi alebo Klingonmi) je podľa mňa vhodnejšie prirovnať k dnešným štátnym územiam. V článku som úmyselne neuviedol, kam presne antihrdina príbehu unikne, no môžem na tomto mieste prezradiť (SPOILER ALERT), že ho posádka Enterprise bude prenasledovať až na jednu konkrétnu planétu, a teda utečenec neostane v otvorenom vesmírnom priestore. Kirk a jeho posádka budú teda musieť narušiť teritoriálnu integritu jednej z civilizácii súperiacich s Federáciou. Neprezradím aspoň ktorej.

Martin Bílý: Termín "medzinárodné právo" ani v dnešnej dobe presne nevystihuje právne vzťahy, ktorých sa týka. Národy ako také sa nepovažujú priamo za právne subjekty medzinárodného práva, no štáty áno a za určitých okolností a v obmedzenej miere nimi môžu byť aj iné entity (jednotlivci, povstalci, medzinárodné organizácie...). Pojem "intergalaktické právo" by mohol byť rovnako namietaný, keďže všetok dej filmu sa odohráva v rámci jedinej galaxie, a to v Mliečnej dráhe. (To samozrejme neplatí pre niekoľko epizód Star Treku z minulosti, ale to by sme zachádzali do prílišných detailov.) Konečne, "medziplanetárne právo" by nevystihovalo situácie, keď jedna civilizácia ovláda niekoľko planét (napr. Romuláni) alebo keď v rámci jednej planéty naďalej existujú vnútorné hranice štátov (napr. planéta Kyriáncov a Vaskáncov). Rozdiely sú teda viacmenej sémantické a možno najlepšie bude skutočne sa pridržať tradičného názvu tejto disciplíny.

Inak oceňujem Váš vynaliezavý gramatický výklad § 140 ods. 3 písm. h) českého TZ. Súčasným študentom trestného práva zostáva dúfať, že ich vyučujúci nesledujú túto diskusiu a neinšpirujú sa pri príprave ďalšej klauzúrnej práce...

Kubo Mačák

Martin Bílý řekl(a)...

Bohužel, onen zombie výklad koluje po facebooku. Takže netuším, jestli ho znají vyučující, ale jsem si jist, že ho znají studenti :-)

Anonymní řekl(a)...

Podle pramenů existují tři verze, kdo nebo co je zombie. Všechny vychází z woodoo.

První případ je úplně zotročená osoba nejčastěji pod vlivem omamných látek, slepě či nevědomě vykonávající příkazy jiného člověka, který ji ovládá. Odstřel samovolně ploužícího se zombie tedy připadá pouze v režimu krajní nouze; nutná obrana je přípustná pouze je-li využit jako bojový nástroj na příkaz.

Druhým případem je zombie, kdy to však není živý člověk, ale jen jeho tělo, obývané jedním z duchů smrti Guédé. Odstřel samovolně ploužícího se zombie tedy připadá výhradně v režimu krajní nouze, protože tělo je nástroj a duch by podle českého práva měla být přírodní síla.

A třetím případem je tzv. astrální zombie, což je ztracený duch zemřelého, který se dostane do vlivu kněze voodoo. Kněz pak drží takovou zombie zavřenou v hliněné nádobě nebo lahvi a vypouští ji jen k vykonání dílčího úkolu. Odstřel asi nepřipadá v úvahu:-)

Patrik Šebesta