pondělí 1. dubna 2013

Výběrové řízení na funkci soudce Soudu pro veřejnou službu

Jménem pana vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU si dovolujeme informovat, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci soudce Soudu pro veřejnou službu [pdf - Eur-lex].

Výběrové řízení je konáno v návaznosti na rezignaci polské soudkyně. Vzhledem k tomu, že tato soudkyně byla jedinou zástupkyní "nových" členských států mezi soudci Soudu pro veřejnou službu, a jelikož při jmenování soudců tohoto Soudu je Radou zohledňována také zeměpisná vyváženost a zastoupení vnitrostátních právních systémů, budou mít v tomto výběrovém řízení kandidáti z "nových" členských států zvýšenou šanci na úspěch.

Jak je uvedeno v přiloženém oznámení, kandidaturu je třeba zaslat přímo Generálnímu sekretariátu Rady nejpozději 19. dubna tohoto roku. Nominace tedy neprobíhá skrze členský stát původu kandidáta a může se hlásit více zájemců z téhož členského státu.

Kandidatury budou posouzeny zvláštním výborem složeným z bývalých soudců Soudního dvora či Tribunálu a z obecně uznávaných právníků, který poté postoupí Radě seznam nejvhodnějších kandidátů ke konečnému rozhodnutí.Žádné komentáře: