neděle 17. března 2013

Lenka Pekařová: ELSA Streaming

ELSA zve všechny zájemce k účasti na novém projektu ELSA Streaming.

ELSA (The European Law Students' Association) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická, nezisková organizace studentů práv a mladých právníků, jejímž cílem je přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšování vzájemného porozumění a podpoře společenské odpovědnosti studentů práv a mladých právníků. V loňském roce oslavila ELSA 30. výročí své existence, v České republice nyní působí již přes 20 let. Bližší informace o působení organizace v České republice lze nalézt na internetové stránce www.elsa.cz.

Svět se vyvíjí, doba jde dopředu. S nimi i ELSA Česká republika, která nyní představuje nový projekt ELSA Streaming, v němž se snoubí tradiční charakter vzdělávací akce, na jaký jsme dosud byli zvyklí, s plným využitím dostupné techniky a technologie. Za účelem vzdělávání již tak není třeba ani „vystrčit paty z domova“…

Jedná se o sérii přednášek v několika po sobě jdoucích týdnech, v podání spolupracujících advokátních kanceláří z prostor jejich sídla, jež jsou bezprostředně online streamovány na webových stránkách www.elsastreaming.cz a všem divákům je rovněž umožněn „přístup“ na přednášku prostřednictvím online dotazů.

V 1. ročníku, který se odehrává aktuálně v jarním semestru 2013, se můžete těšit na přednášky dvou renomovaných advokátních kanceláří, a sice:

28. 3. 2013 od 18:00 vystoupí senior advokát advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. s tématem „Trestní odpovědnost právnických osob“,

11. 4. 2013 od 18:00 vystoupí dva kolegové advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna Mgr. Jakub Tomšej a Mgr. Ivana Fára, LL.M. s tématem „Statutární orgány podle stávající úpravy a po rekodifikaci“.

Těšíme se na Vaši „online účast“ a na jakékoli Vaše případné dotazy, ať už během přednášek nebo kdykoli jindy. Kontaktovat nás aktuálně můžete na pekarova@elsa.cz.

Za Organizační tým Lenka PEKAŘOVÁ Viceprezident pro Semináře & Konference ELSA Česká republika

Žádné komentáře: