pondělí 5. listopadu 2012

Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14

Fulbright-Masarykovo stipendium: pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.).

Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety;

C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie a

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0 .

Uzávěrka přihlášek na akademický rok 2013/14 je 1. prosince 2012.

Informace o dalších stipendiích Fulbrightova programu jsou na:

http://www.fulbright.cz/stipendia .

Přehledy současných amerických stipendistů přednášejících v rámci Fulbrightova programu v akademickém roce 2012/13 na univerzitách v ČR a dalších evropských zemích jsou na:

http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-fulbrightova-programu-v-ceske-republice a

http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v-evrope .

Pokud se univerzitní či jiné akademické pracoviště v ČR rozhodne některého ze současných amerických stipendistů pozvat, vyrozumí Fulbrightovu komisi. Ta zprostředkuje kontakt a uhradí cestovní náklady stipendisty spojené s návštěvou. Pobytové náklady hradí zvoucí pracoviště.

Kontakt:

tel. 222 729 987

e-mail. fulbright/zavináč/fulbright.cz.

Žádné komentáře: