pátek 7. září 2012

Common Law Review hledá kandidáty na pozici šéfredaktora dalšího čísla CLR

Common Law Review je odborný právnický časopis vydávaný v tištěné podobě pololetně spolkem Common Law Society. Jeho cílem je přiblížit, především prostřednictvím právní komparatistiky, české právnické obci systém angloamerického práva "common law", evropské právo a cizí právní systémy obecně. Smyslem je poukázat na jiné formy a možnosti právní regulace, než jaké jsou vlastní českému právnímu řádu. Common Law Review dává přednostně prostor k publikaci příspěvků studentů a mladých právníků.

Konkurz na pozici šéfredaktora je otevřen pro každého. Ideální uchazeč by měl již publikovat v nějakém právnickém odborném časopisu a jevit zájem o common law. Pozice šéfredaktora spočívá především ve zvolení tématu čísla, vedení a podpoře jednotlivých autorů, vedení celého čísla, přípravě čísla pro tisk a tisku čísla. Aby byl kandidát úspěšný, musí být spolehlivý, schopný pohotově reagovat a být neústupný, pokud si to situace vyžaduje.

Své přihlášky, životopis a motivační dopis mohou zájemci posílat na commonlawreview@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je 21.9.2012.

Žádné komentáře: