středa 27. června 2012

Konference - Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá v rámci projektu Law4Life mezinárodní konferenci "Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values", která se uskuteční ve dnech 9. - 12. září 2012 v Olomouci.

Cílem konference je představení moderních metod právního vzdělávání a podnícení diskuse o různých metodách praktických forem výuky v Evropě. Účast na konferenci potvrdili organizátorům i přední zahraniční odborníci z oblasti právního vzdělávání. Konference je určena pro akademické pracovníky a zájemce z řad odborné a studentské veřejnosti. Jednání v sekcích bude probíhat v anglickém jazyce.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách konference http://lawforlife.upol.cz/law4life-konference. Na konferenci je nutné se předem zaregistrovat prostřednictvím on-line formuláře umístěného na webových stránkách.

Žádné komentáře: