úterý 15. května 2012

Ministerský inzerát: Teplé rekodifikační místečko?

Ministerstvo spravedlnosti hledá zájemce o pozici referentů Kanceláře při implementaci soukromého práva. Tato kancelář byla zřízena v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice a měla by právní praxi usnadnit přípravu na tuto změnu právního řádu. Referenti by měli zejména připravovat stanoviska k dotazům orgánů veřejné moci souvisejícím s novým soukromým právem, případně budou vykonávat přípravné práce a vypracovávat podklady pro tato stanoviska. Budou se též podílet na procesu tvorby nových právních předpisů souvisejících s rekodifikací.

Předpokladem pro výkon této funkce je absolvování vysokoškolského magisterského vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda s profilací českého práva a zájem o soukromé právo. Vítána je též znalost cizích jazyků, publikační činnost v oblasti soukromého práva nebo studium doktorského studijního programu v oborech občanského či obchodního práva. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Předpokládaný nástup – červen 2012. Zájemce prosíme o zaslání životopisu a stručného motivačního dopisu na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR – sekce justiční, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, a to nejpozději do 24. 5. 2012. Vybraní zájemci budou dne 25. 5. 2012 kontaktováni a budou pozváni na ústní pohovor, který se bude pravděpodobně konat dne 28. 5. 2012 od 14 hod. v prostorách Ministerstva spravedlnosti ČR.

20 komentářů:

Občasný blogger řekl(a)...

Ještě pro pořádek: občasný blogger, který pověsil tento inzerát, se jmenuje Pavel Molek.

Michal Bobek řekl(a)...

Tedy kdyz jsem zacal cist prvni cast tohoto inzeratu, tak jsem si nebyl uplne jist, jestli je to mineno vazne anebo Pavel povesil nejaky opozdeny aprilovy inzerat: "Kancelar pri implementaci soukromeho prava"? Ministerska Kancelar, ktera usnadnuje pravni praxi zmenu pravniho radu?

Nu, snad se v te Svatosoukromekodifikacni Kancelari prilis nezamodli :-).

Jan Petrov řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Martin Bílý řekl(a)...

Existuje i nějaká komise, která připravuje stanoviska k dotazům orgánů soukromé moci souvisejícím s novým veřejným právem?

Jan Petrov řekl(a)...

K etice bloggera: Pokud by mě někdo požádal o vyvěšení inzerátu, odmítl bych, bez dalšího vyvěsil, anebo požádal o změny. Rozhodně bych ale příspěvek nevyvěsil tak, že bych k němu doplnil vlastní denunciační titulek (jakkoli bych si případný sarkasmus neodpustil v komentářích).

V předchozím komentáři, který jsem smazal, jsem se spletl: Michal ve skutečnosti reaguje na tuto výslovnou pasáž inzerátu: "měla by právní praxi usnadnit přípravu na tuto změnu právního řádu". V Michalově logice je tedy kandidátem na aprílový žert i insolvenční skupina S22 a možná i poradní sbor MV ke správnímu řádu. (Tím netvrdím, že existenci prvního a případně i druhého tělesa nelze kritizovat; tvrdím, že zejména první těleso představuje analogický případ. Předpokládám, že pracovníci kanceláře by působili jako support pro občanskoprávní "O22" a zároveň připravovali individuální odpovědi pro veřejnou správu.)

Anonymní řekl(a)...

Kdyby se tam jen modlillo, bylo by to ještě dobré, ale tam se bohužel vymýšlí a poslední výplody ministerstva spíš vypovídají o potřebe patologa než dalších ouřadů.

Martin Veselý

Pavel Molek řekl(a)...

Pavel Molek: Titulek nebyl v nejmenším míněn denunciačně, probůh proč? Titulek je nadsázka, kterou jsem se inzerát, vůči němuž nemám žádný postoj, trochu ochutit.

Michal Bobek řekl(a)...

Jendo,

zda se mi, ze reagujes ponekud precitlivele. Paralelu s Tebou zminovanymi telesy cinis Ty, ne ja. Ja jsem se jenom skromne podivil v ramci tohoto inzeratu nad (predevsim formulacni):

1/ Nazvem telesa: "Kancelar PRI implementaci soukromeho prava" - to je vazne nebo to je preklep? Neco jako kancelar pri ceste?

2/ Mirou legislativniho optimismu plynouciho z prvniho ostavce inzeratu. Zmena pravniho radu ...?

Jan Petrov řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jan Petrov řekl(a)...

Michale, můj dnešní koment mi už přecitlivělý nepřipadá: Tvou větu "Ministerska Kancelar, ktera usnadnuje pravni praxi zmenu pravniho radu?" (v originále stojí: ...přípravu na změnu...) jsem pochopil (možná nesprávně) tak, že Ti vadí samotná existence kanceláře (patrně z důvodu, že výklad NOZ je věcí soudů). Na tuto větu (jak jsem ji pochopil) jsem reagoval: (i) nehádám se, zda je existence/činnost kanceláře dobře, anebo špatně; a (ii) kancelář (resp. skupinu "O22", které by kancelář poskytovala podporu) vhodno posoudit konzistentně s analogickými, již existujícími tělesy, zejména S22.

Myslím, že "při" je zjevný překlep a že výraz "změna právního řádu" není úplně mimo: o částečnou (a ne úplně nepodstatnou) formální změnu se nepochybně jedná. Ale to jsou jen vedlejší formality, které myslím nestojí za spor.

kocour řekl(a)...

Neříkal jsem to?

"A nad to vše uvedu ještě jednu zcela zásadní vadu nového zákoníku, kterou se autoři naopak příliš nechlubí: soukromoprávní terminologii nepoužívá jen soukromé právo, ale i celá řada veřejnoprávních předpisů – s tím si bohužel nikdo hlavu nelámal, budou se tedy muset upravovat za pochodu. Nový zákoník nutně vyvolá další vlnu „legislativní smršti“. Co nás to všechno může stát – v nejširším slova smyslu – to dnešní právní revolucionáři s ministrem Pospíšilem v čele odhadnout nedokáží. Oni se rozhodli kácet les, třísky neřeší. Ale už teď by si měli začít připravovat nějaké zázemí, kde by přeškolovali soudce, advokáty i úředníky a vysvětlovali jim nový občanský zákoník. Třeba nějakou novou či staronovou právnickou fakultu ..." (Pavel Hasenkopf někdy v únoru či březnu)

Bavím se čím dál víc ...

P.H.

Jan Petrov řekl(a)...

Tak už to bývá, Nostradame, že s novým předpisem přichází nové školení :). Terminologie je formalita, která sama o sobě legislativní smršť vyvolat nemůže (nepovažujeme-li za ni např. triviální substituci "právní úkon" => "právní jednání", jakkoli, myslím, není vůbec potřeba). Podstatné je, že se musí připravit substantivní novelizace souvisejících předpisů (např. ve věci rejstříků a daní) a domyslet dopady do dalších odvětví (insolvence...).

FORTUNA řekl(a)...

ad Martin Bílý, 15.5.12, 23:03

Jsem obeznámen s pojmy moc zákonodárná, výkonná, soudní a v česku pak s pojmy moc úřední a veřejná, veřejné a vrchnostenské právo (s posledním se seznamuji). Může někdo vysvětlit co znamená "soukromá moc" a co, popř. kdo je její orgán ? Je to něco nového? Něco s NOZ?

Mirek Vorlický

ps
bylo by možno zjednodušit požadavek na dokazování, že nejsem robot? Někdy s tím mám problémy!!

Anonymní řekl(a)...

Právní vztahy dělíme podle různých kritérií na soukromoprávní a věřejnoprávní. Soukromoprávní vztahy existují typicky mezi soukromými osobami. Vyznačují se rovností účastníků, žádný subjekt nemá právo jinému subjektu něco autoritativně nařizovat. Typickou soukromoprávní disciplínou je občanské právo a soukromoprávním vztahem třeba vztah mezi Vámi a Vašim sousedem. Veřejné právo se oproti tomu vyznačuje určitou asymetrií, kdy jeden ze subjektů právního vztahu je ve vrchnostenském postavení vůči subjektu jinému. Typicky se jedná o správní právo a jde třeba o vztah mezi Vámi a finančním úřadem. Zjednodušeně, soukromé právo reguluje vztahy mezi občany navzájem, veřejné právo mezi občany a státem. Dělení na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní s tím nijak nesouvisí.

V.S.

kocour řekl(a)...

FORTUNA:

Soukromá moc je všechna ta moje (Vaše, jeho, její) osobní pravomoc, která mi legálně zůstala jako soukromé osobě a kterou mi zatím ještě nestihnul stát (či jiná veřejnoprávní korporace) sebrat.

P.H.

FORTUNA řekl(a)...

ad V.S. 18.5.12, 11:17 a kocour, 13:15
Děkuji za reakce.

K V.S.:
Souhlasím, že soukromoprávní, SP a veřejnoprávní, VP, jsou dva právní vztahy. Je zde ještě trestněprávní,TP, který V.S. opomíjí. Dále souhlasím, že v SP jsou strany rovnoprávné a to v tom smyslu, že mají být a jsou. V VP je můj souhlas jen částečný. Je to tak, souhlasím, ale tvrdím, že to tak být nemá. Finanční úřad jako příklad - také souhlas. Tvrdím, že právo v česku je ve stavu rozkladu.
Ústavou dávám na vědomí, že jsem rovnoprávný a V.S. říká nejsi, FÚ, jako vrchnostenský, je ti nadřízen! -tak jako ostatní úřady. Takový je ale skutečný stav. Není náhodou, že prakticky ve všech podvodech a krádežích jsou zaměstnanci státní správy. Jsou to také oni, kdo přesvědčují regulérní občany, že se vždy jedná o selhání jednotlivce. Do jisté míry pravda, jen těch jednotlivců je pozoruhodně hodně. I v posledním případě, ref. hejtman, byly ze strany jeho strany snahy popsat tak situaci stejně, byť to bylo trapné i jim. Začíná být nemožné krádeže a podvody popsat jako selhávání jednotlivců. Systém je vrchnostenským právem nastavený tak, aby taková činnost byla snadná. Konečně proč nebrat, když jsem pán? Je to nejen nesprávné, ale i protiprávní.

pokr...

Mirek Vorlický

FORTUNA řekl(a)...

ad V.S. 18.5.2012, 11:17 a kocour,13:15

pokr..
Není pravda, že moci zákonodárné, výkonné a soudní s tímto nesouvisejí. To může tvrdit jen někdo, kdo považuje vrchnostenské právo v demokracii za správné. Anebo ano, přiznejme si, že to pravda je, což je vlastně skutečnost ve které se nacházíme a důvod, proč korupce, podvody a krádeže nejsou selhání jednotlivců, ale selhání systémová. Je to vcelku logické.
Jako dovětek, připadá mi hloupé, že já, jako osoba, která jde tzv. proti proudu, uvádím své jméno a V.S., který/á hájí vrchnostenské právo v republice rovnoprávných občanů, tak nečiní.

Ke kocourovi:
Dá se s Vámi souhlasit, jen bych to napsal jinak:
Soukromá moc, SM, je moc, která nám zůstala, po té co jsme se vzdali její části v prospěch nás všech.
Ještě mi není jasný ten "orgán" SM. To jsem třeba já, nebo co? Nebo se Martin Bílý nějak přepsal?


Mirek Vorlický

kocour řekl(a)...

Nejsem martin Bílý. Nicméně orgán osoby má smysl jen u právnické osoby, tj. orgán soukromé osoby bude orgán osoby soukromého práva (tj. kterékoli obchodní korporace či nadace, např.).

P.H.

kocour řekl(a)...

oprava: "... orgán PRÁVNICKÉ osoby soukromého práva (tj. ...)" P.H.

FORTUNA řekl(a)...

ad kocour, 20.5.12, 21:01

A Martin Bílý mlčí.

Tedy, já se orgánem (soukromého práva) nazývat nemusím (byť asi smím), ale jako jednatel s.r.o. orgán (soukromého práva) jsem, ano?

Z Vaší reakce jaksi vyplývá, že se domníváte, že Martin Bílý si plete význam slov "moc" a "právo". Já ten dojem mám.

Vezmu-li význam slova "moc" jak Váša-Trávníček, 1946, vysvětluje: "možnost prováděti svou vůli, rozkazovati, poroučeti, ovládání koho...", proti komu bych se směl takto prosazovat a kdo by měl povinnost na moje rozkazování brát zřetel, že ano? a konečně, odkud se tyto nesmysly berou?

Mirek Vorlický