neděle 29. dubna 2012

Prevence v právu: Pozvánka na mezinárodní konferenci

Justiční akademie ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Centrem právní komparatistiky PF UK, nadací Europaeum a Českou advokátní komorou si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci na téma

PREVENCE V PRÁVU

4. května 2012 v prostorách PF UK v Praze, místnost č. 117

Mělo by být primární funkcí deliktního práva odstrašení, či kompenzace?
Jaké jsou nedostatky nápravných prostředků soukromého práva a jejich možná řešení a alternativy?
Jaká jsou specifika prevenční povinnosti poškozeného v případech odpovědnosti státu za škodu ve světle judikatury NS?

Odpověď na tyto a další otázky týkající se prevence v oblasti práva deliktního i dalších právních odvětví přinesou přední evropští akademici a praktici:

Prof. Willem van Boom (Rotterdam, Durham), Prof. Luboš Tichý (Praha), Dr. Pavel Simon (Nejvyšší soud ČR), Prof. Eduard Picker (Tübingen), Dr. Donal Nolan (Oxford), Prof. Gerhard Wagner (Bonn), a Prof. Helmut Koziol (Vídeň).

Simultánní tlumočení z angličtiny je zajištěno.

Zájemce o účast na konferenci prosíme o přihlášení prostřednictvím emailu na adrese lpopovicova@akademie.justice.cz. Uzávěrka přihlášek je 2. května 2012. Přihlašování pro účastníky z řad justice probíhá prostřednictvím systému ASJA (www.asja.cz). Přihlašování členů advokátní komory zabezpečuje ČAK.

PROGRAM KONFERENCE

9.30 Občerstvení

10.30 Blok I: Prevence v právu. Vymezení pojmu prevence v právu, zejména s ohledem na pojem odpovědnosti, rozbor jeho užívání v různých jurisdikcích a v různých oborech práva, analýza jeho působení ve vztahu k sankci a jiným institutům.
Přednáší:
• Prof. Willem van Boom, Univerzita Rotterdam a Durham
• Prof. Luboš Tichý, vedoucí Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
• Dr. Pavel Simon, soudce Nejvyššího soudu a lektor Justiční akademie
Diskuse

12.30 Přestávka na oběd

14.00 Blok II: Procesní ochrana (současnost a vývoj). Význam prevence s ohledem na předběžná a jiná procesní opatření, jakož i svépomoc.
Přednáší:
• Prof. Eduard Picker, Univerzita Tübingen
• Dr. Donal Nolan, člen Porjes Foundation a lektor na Univerzitě v Oxfordu
Diskuse

16.00 Občerstvení

16.30 Blok III: Prevence v deliktním právu (ekonomická analýza práva či tradiční přístup). Analýza prevenční povinnosti v deliktním právu jak z hlediska tradiční metodologie, tak ekonomické analýzy práva a porovnaní těchto dvou přístupů
Přednáší:
• Prof. Gerhard Wagner, Univerzita Bonn
• Prof. Helmut Koziol, ředitel Evropského centra pro deliktní a pojistné právo (ECTIL) a čestný člen Institutu pro evropské deliktní právo (ETL), Vídeň
Diskuse

18.30 Závěr konference

K osobám zahraničních přednášejících:
Prof. van Boom – výrazný představitel mladé generace nizozemských civilistů, mimořádná osobnost v oblasti práva odpovědnosti za škodu.
Prof. Picker – jeden z klasiků vynikající starší generace evropských civilistů charakteristický svým průřezovým pohledem na právo.
Dr. Nolan – vycházející hvězda anglické právní vědy.
Prof. Wagner – v současné době nejvýznamnější představitel německé právní vědy v oblasti deliktního a procesního práva a ekonomické analýzy práva.
Prof. Koziol – nejvýraznější osobnost rakouského soukromého práva evropského významu.

Žádné komentáře: