pátek 20. dubna 2012

Konferencia Biomedicínsky výskum – právne, eticky a filozoficky

Konferencia Biomedicínsky výskum – právne, eticky a filozoficky sa uskutoční 3. Mája 2012 v hoteli YASMIN v Košiciach. Konferenciu organizujú Komora pre medicínske právo – MEDIUS a Inštitút aplikovanej etiky prof. A Spesza v Košiciach, v odbornej spolupráci s Lekárskou a Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnine L. Pasteura v Košiciach, pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a mesta Košice.

Biomedicínsky výskum (klinické skúšanie) sú nevyhnutným medzistupňom vedúcim k registrácii lieku. Množstvo zainteresovaných subjektov a veľké riziká vo vzťahu k účastníkom výskumu generujú v praxi viacero otázok. Aké sú nástrahy a riziká výskumu? Ako by mal byť chránený účastník výskumu? Aké práva a povinnosti má zadávateľ, pracovisko kl. skúšania, či samotný skúšajúci? Na tieto a ďalšie otázky budú hľadať účastníci konferencie odpovede.

Na jednom mieste a v jeden deň bude prezentovať svoj názor viac ako 12 špecialistov na biomedicínsky výskum a klinické skúšanie liekov z 5 krajín, pričom sa na problematiku budú pozerať z uhla práva, bioetiky, morálnej teológie ako aj medicíny.

Na konferencii sa predstavia uznávaní odborníci ako sú prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel, Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD, Prof. Andreas Weinhäusel, Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko, prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D., prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a ďalší. Zastúpení budú aj odborníci z Českej republiky menovite doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D., Mgr. Radek Policar, JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM a Mgr. Martin Schimmer. Zo Slovenskej republiky vystúpi JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., ktorý zároveň zastrešuje celú organizáciu konferencie.

Každý účastník konferencie dostane priamo na konferencii výtlačok zborníka konferencie a obed v hoteli YASMIN. Účastníci majú možnosť publikovať svoje príspevky v online post.zborníku, ktorý organizátori vydajú po konci konferencie.

Viac informácií o konferencii, prednášajúcich a spôsobe registrácie na konferenciu nájdete na webovej stránke www.konferencia.medius.sk a www.pravo-medicina.sk.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Protože můj příbuzný pracuje na lékařské fakultě, dovolím si jen podotknout, že u nás medicínský výzkum fakticky přestal existovat někdy v roce 2008, kdy se poslední skutečné vývojové centrum zrušilo v Zentivě a přešlo na mateřskou společnost do Francie. Dnes se pouze oprašují (redesign) staré léky typu Ibalgin s příchutí. V akademické sféře pak skutečný výkum neexistuje od 80.let (viz. dále článek), kdy se orientoval na nahrazení západních technik z důvodu nedostatku devizových prostředů. Proto přidám odkaz na aktuální článek o českém výzkumu a jehoskutečných přínosech pro medicínu.

V 90.letech občas nějaká zahraniční farmaceutická společnost poskytla grant českým lékařům a testy se dělali přímo na českých pacientech bez jejich vědomí pod záminkou vědecké práce (VFN). Pacienti s tím občas i souhlasili, protože jim bylo ústně naznačováno, že jde o nový zahraniční lék atp. To už si díky hrozbě soudů i poučenosti lékařů nikdo netroufne, ale některé habilitační práce je možné dosud v knihovnách nalézt a pokud vím, několik advokátu se o něco v této souvislosti v minulosti snažilo a dopadlo to mimosoudním vyrovnáním.

Michal Horký

Zuzana řekl(a)...

U nás existuje "výzkum" ve smyslu klinických hodnocení na pacientech, o některých aspektech těchto studií jsem napsala menší článek "Protiprávní finanční odměny za testování vakcín na dětech" do právě vydané analýzy "Vliv farmaceutických společností,
očkování a reklama - analýza právní úpravy a praxe v České republice"

http://llp.cz/publikace/vliv-farmaceutickych-spolecnosti-ockovani-a-reklama/