středa 14. března 2012

"Vše co jste chtěli vědět o ústavním pluralismu"...

... ale báli jste se zeptat, v nové knize Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond nenajdete, přesto však nabízí inspirativní čtení od zastánců této teorie evropské integrace a střetávání různých právních řádů mimo EU, tak od jejích odpůrců a kritiků.

V knize tak jsou příspěvky od Miguela Madura, Neila Walkera nebo Mattiase Kumma na jedné straně, anebo Alexandera Someka, Mateje Avbelje či Julio Baquero Cruze na straně druhé. Zkoumají ústavní pluralismus jak teoreticky, tak v rámci jeho praktické aplikace (např. z pohledu německého Spolkového ústavního soudu - kapitola od Franze Mayera a Mattiase Wendela, anebo Soudního dvora - kapitola Daniela Sarmienta).

Níže reprodukuji obsah knížky, který je v sazbě přístupný zde spolu s úvodní kapitolou.


1 Introduction by Matej Avbelj and Jan Komárek

2 Constitutionalism and Pluralism in Global Context by Neil Walker

3 Rethinking Constitutional Authority: On the Structure and Limits of Constitutional Pluralism by Mattias Kumm

4 Three Claims of Constitutional Pluralism by Miguel Poiares Maduro

5 Systems Pluralism and Institutional Pluralism in Constitutional Law: National, Supranational, and Global Governance by Daniel Halberstam

6 Multilevel Constitutionalism and Constitutional Pluralism by Franz C Mayer and Mattias Wendel

7 The Fallacy of European Multilevel Constitutionalism by René Barents

8 Federalism as Constitutional Pluralism: ‘Letter from America’ by Robert Schütze

9 Out with the New, in with the Old – Neo-Roman Constitutional Thought and the Enigma of Constitutional Pluralism in the EU by Ola Zetterquist

10 Institutional Dimension of Constitutional Pluralism by Jan Komárek

11 Legal Pluralism and Institutional Disobedience in the European Union by Julio Baquero Cruz

12 Constitutional Disagreement in Europe and the Search for Pluralism by Gareth Davies

13 The Silent Lamb and the Deaf Wolves: Constitutional Pluralism,
Preliminary References and the Role of Silent Judgments in a Brave New World by Daniel Sarmiento

14 Constitutional Dialogues, Pluralism and Conflicting Identities by Xavier Groussot

15 Monism: A Tale of the Undead by Alexander Somek

16 Can European Integration Be Pluralist and Constitutional – Both at the Same Time? by Matej Avbelj

Žádné komentáře: