neděle 5. února 2012

Děkuji za pozvání

Děkuji Jinému právu za pozvání a Davidovi za milé uvítání. Snad čtenáře nezklamu a alespoň pro některé z nich budou mé posty inspirativní.

Hostování na Jiném právu bych rád využil mimo jiné k napsání postů o otázkách o kterých jsem zatím přemýšlel jen velmi letmo, ale které považuji za velmi zajímavé. Beru to jako příležitost nejen nabídnout vám témata co mně (a snad i vám) přijdou zajímavá, ale třeba také v případné diskuzi si na věc nějaký názor učinit. Vzhledem k mému zaměření budou patrně všechny více či méně souviset s lidskými právy. Evropská úmluva o lidských právech, či praxe Evropského soudu pro lidská práv (ESLP) se jimi bude prolínat.

ESLP, kde jsem v současné době zaměstnán, je patrně nejvytíženější soud na světě. V posledních letech vyřizuje kolem 50.000 stížností ročně (v roce 2011 to bylo přesně 52,188 stížností). Zaměstnává soudce, právníky a další personál prakticky ze všech států vůči kterým má jurisdikci a kterých je v současné době 47 od Islandu po Rusko a od Norska po Turecko.

Studenti (ale nejen oni), kteří by měli zájem získat ve Štrasburku nějaké zkušenosti, mají možnost ucházet se u ESLP o stáž. O zkušenostech Martina Kopy, který zde byl na stáži vloni, se lze dočíst zde. Pro zájemce v pokročilejších fázích kariéry existuje u ESLP program tzv. seconded officials, což jsou právníci zaměstnaní v členských zemích, kteří jsou, zpravidla na rok, vysláni k ESLP. Zde působí na stejné pozici jako právníci Kanceláře ESLP. Tímto způsobem jsem z různých zemí přijíždějí justiční čekatelé, právní čekatelé u státních zastupitelství, asistenti soudců, ale i soudci, či prokurátoři sami, případně advokáti. Tyto pobyty jsou hrazeny buď přímo státy ze kterých přicházejí, či z projektů Evropské unie, případně z jiných zdrojů. Z Česka u ESLP zatím žádný právník tímto způsobem nepůsobil, oproti tomu například ze Slovenska již ano.

Než zveřejním svůj první post, tak na úvod ještě také musím zmínit, že veškeré mé názory, které zde budu v průběhu tohoto měsíce prezentovat, jsou striktně moje osobní a nemohou být spojovány s mým současným zaměstnavatelem.

Žádné komentáře: