pátek 14. ledna 2011

Psaní o soutěžním právu

Vážení čtenáři Jiného práva, dovoluji si Vás jménem redakční rady Common Law Review, informovat o „Call for Papers“ pro nové číslo, jehož vydání je plánováno na zimu 2011. Tématem čísla je hospodářská soutěž.

Pokud jste si vybrali téma z níže uvedeného přehledu, či uvažujete o tématu vlastním, kontaktujte nás, prosím, do 28 února 2011 na adrese commonlawreview(at)gmail.com.

Tisknutelnou podobu Call for Papers a podrobnější informace spolu se základní literaturou k jednotlivým tématům naleznete na stránkách http://www.commonlawreview.cz/.

Děkuji za Vaši pozornost a přeji vše dobré do nového roku!
Jakub Kocmánek

• The Invisible Hand Protected by an Iron Fist
• Competition: Whom does it serve?
• Antitrust: A Good Servant or a Bad Master?
• State Aid: A Medicine or a Disease?
• Intellectual Property and Competition Law: Uneasy Neighbours?
• Essential Facility: Free Riding on Innovation?
• Antitrust Aspects of Patent Pools: Standards and Standardisation
• Transatlantic Competition: American and European Approach to Competition Law
• The Czech ‘Act on Significant Market Power’ in Comparative Perspective
• Bid-rigging
• Fine, Restitution and Settlement: ‘some shall be pardon’d and some punished’
• Commitments: Competition Authority Acting Ultra Vires?
• Punitive Damages in Competition Law Infringement Cases
• Antitrust and Class Action: Does it Really Work?
• Access to Evidence and Private Enforcement of the Antitrust Law
• Crime of Capitalism: Imprisonment for Hindrance of Competition
• Plea Bargaining in Competition Cases
• The Right to a Fair Trial in Cartel Investigations
• Privilege against Self-Incrimination versus Investigative Powers of Competition Authorities
• Is Leniency Appropriate for Small Markets?
• Arbitrability of Competition Law Claims
• Arbitrators and the Antitrust Dictate: Do They Need to Obey?
• Enforcement of Antitrust Law Abroad: Sisyphean Task
• Competition in the Energy Sector: Balancing Various Interests
• The Sport of Competition: Competition Aspects of Geographically Limited Television Licenses
• Sector Regulation v. Competition: Differing Views of Sector Regulators and Competition Authorities on Functioning of Regulated Markets
• Google: Unchallengeable Dominance?

Žádné komentáře: