pondělí 20. září 2010

Diskuse LN k Plzni rok poté

V sobotních Lidovkách proběhla velmi zajímavá diskuse k plzeňské aféře a jejím dopadům na české právnické vzdělávání. Kompletní text diskuse je nyní k dispozici tady. Diskuse je velmi zajímavé čtení (srov. např.prof. Eliáše: "Max Brod cituje v Kafkově životopise z jeho deníku srovnání studia práv s přežvykováním sena, které už předtím měly v hubách tisíce oslů. Přijde-li učitel do posluchárny a čte-li tam z učebnice, co si student může přečíst doma v posteli, je to špatně. Opakuje-li totéž na semináři jako majitel věčných pravd, je to ještě horší. A pokud se u zkoušky spokojí s nadrilovanou básničkou či ji dokonce vyžaduje a ubíjí tak samostatné myšlení, je to úplně nejhorší. Do života odcházejí roboti uspokojivší své kantory – a to je hrozně málo").

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

ad tomáš richter v článku: odhadoval bych 65-70%, tedy většina. bohužel.
patří to k "dobrému cv" pro každého advokáta ve větší kanceláři. znám hned několik velmi zabedněných jedinců, hrdě titul PhD. nosících (btw PhD vesměs pocházející z PF UK). dokud se za takové doktorské studium bude něco "hodnotného" dávat (titul, diplom), vždycky tam tenhle druh lidí poleze.

štěpán

Anonymní řekl(a)...

Takovéto diskuze by se měly vést pravidelně!! Problémů vysokého školství obecně je tolik, že jeden rozhovor na ně nestačí. Například ve Warwicku (UK) se pořádá každý rok Annual Conference k právnímu vzdělávání a chodí na ni také profesoři(!). Diskutují o tom, jak zlepšit vzdělávání na PF. Bohužel, pokud se takové konference účastní někdo z našich asistentů (!) a pak referuje, jak to jde dělat lépe a jinak, tak je považován za mimozemšťana, jelikož máme dělat prece tu vědu a ne přemýšlet nad tím, jak učit. Studenti jsou prece největší nepřátelé učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajímá. BTW nejvíce mne v poslední době dostal názor, že asistenti mají učit nejvíc (jelikož asi nejvíc ví, ale spíše mají nejvíc času a nejmíň peněz) a nejmíň mají učit profesoři (jelikož ti asi nic neumí a potřebují mnoho času a taky těch peněz). To se určitě týká také uváděného problému habilitací - no kdo by pak učil, kdyby všichni byli docenti!?
Lucia Madleňáková

Anonymní řekl(a)...

Tohoto článku jsem si - nevím proč - nevšiml. Tak se jen přidávám k níže uvedenému názoru paan Richtera :

"Tomáš Richter: Právo z nějakého důvodu přitahuje nadprůměrný počet kandidátů s minimálním talentem, ale maximálními ambicemi. Pokud k tomu přidáte morální flexibilitu, která je k úspěšné právní praxi, alespoň v advokacii, potřeba (citace z Reitmanova Děkujeme, že kouříte), je poptávková strana definována jasně. Pokud proti ní nestojí hodnotově jasně zakotvená vysokoškolská elita, výsledek je nabíledni. "

Milan Neděla

Zdenek Novy řekl(a)...

Ad Lucie Madleňáková:

"Studenti jsou prece největší nepřátelé učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajímá."

Určitě jsou studenti, které škola zajímá a jsou taky studenti, které škola nezajímá, kteří např. chtějí hlavně titul, aby mohli jít vydělávat "těžké" peníze v právní praxi (což je samozřejmě naivní). Takže je skutečně dost studentů, které škola vlastně nezajímá (je ale třeba zkoumat motivy, zda to je v učitelích nebo ve studentech).

Studenti vůbec nejsou nepřáteli učitelům (i když věřím zejména svým starším kolegům, že se jich tento pocit může občas zmocnit).
Pozice učitele na právech dnes, kdy je v ročníku kolem 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujících na obor), není jednoduchá. Kromě pedagogického závazku a vědecké činnosti, máte i poměrně dost administrativy k vyřizování, která BTW souvisí s nedostatkem sebekázně a nepřipraveností studentů.

Nevím, zda-li takovéto počty studentů připadají na učitele i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivených obličejů zahraničních kolegů, kterým jsem řekl, že na mě připadá přes 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteří na něj připadali).
Jak chcete při takových počtech se studenty efektivně pracovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitní výukové metody? A zároveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a mít třeba trochu volného času?

"BTW nejvíce mne v poslední době dostal názor, že asistenti mají učit nejvíc."

Toto je pragmatický názor. Asistent skutečně zpravidla nemá tolik povinností (akademických, vedení doktorských prací, oponentury rigorozních prací atd.) jako profesor.

Nicméně souhlasím s tím, že je škoda, že profesoři více nevedou semináře, protože oni jsou/ by měli být těmi, kdo jsou (narozdíl od asistentů) skutečnými odborníky.

Můj subjektivní názor je, že asistenti učí až dost, ale většina z nich nedělá vědu(z různých důvodů).
Myslím si, že by měl být jasný rozdíl mezi asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učí. Asistent by měl také (nebo snad především) vědecky působit (články, vystoupení na konferencích, zahraniční stáže a studia). Asistent by tedy měl být víc než jen učitel.

Anonymní řekl(a)...

ad Zdenek Novy řekl(a)...

"Nicméně souhlasím s tím, že je škoda, že profesoři více nevedou semináře, protože oni jsou/ by měli být těmi, kdo jsou (narozdíl od asistentů) skutečnými odborníky."

Ha ha ha. To myslíte opravdu, ve zdejším systému, kde se tituly dávají za to, jak douho vydržíte uctivě čekat v co nejhlubším předklonu?

Když jsem se kdysi snažil o trošku důstojnější postavení na jedné tzv. právnické fakultě na Moravě coby čerstvě příchozí asistent z interního Ph.D. z Brna (a to jsem opravdu pouze slušně a jemně upozornil na porušování zákona o vysokých školách ze strany některých zasloužilých soudruhů), byl jsem osočen ze strany jednoho docenta - nedocenta (smaž se v pekle jestli si tě už konečně vzal čert!) a odejit s takovou promptností, že na svá akademická léta vzpomínám s pocitem nutícím ke zvracení.

Lukáš Michna

Saxána řekl(a)...

ad Lukáš Michna
Vážení právníci, uvažuji o ústavní stížnosti, kterou míním dosáhnout zrušení §§, které povinují k advokátnímu zastoupení u Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Četla jsem již nálezy ÚS a žádný se nepotýkal s ústavností této povinnosti ze zákona s Čl. 1 LZPS. Jaký je prosím pěkně Váš názor (pokuste se ignorovat Váš profit ze zastupování, je jistě dost občanů, kteří si advokáta zvolí dobrovolně). Stát nemůže přeci nutit účastníky řízení k z a d á v á n í plné moci komukoliv a takto jim z c i z o v a t jejich základní právo být přímým účastníkem řízení. Děkuji za účast v diskusi. Miloslava Chalupová www.cestnastrana.blog.cz

Anonymní řekl(a)...

Ústavní stížnost klidně podejte, jen jsem zvědavý jak to uděláte bez advokáta :-) Ne, narovinu, to, že se vám podaří u US zrušit novelu DPH ohledně svérázné (na to že žijeme v roce 2011 a ni v r. 1942) úpravy ručení za zaplacení daně bych věřil, ale povinné zastoupení nikoli. Vaším argumentem je totiž jenom to, že povinné zastoupení existuje (povinné udělení plné moc je to samé jako povinné zastoupené) a to je důkaz kruhem. Musíte titž prokázat, jakým způsobem vám povinné zastoupené "ubližuje", což je hodně těžké, zvlášť v komparaci s prokazatelnými tvzením, že stěžovateli pomáhá. Osobně ale proti zrušení povinného zastoupení nic nemám, nechť se stěžovatelé starají o svá práva sami stejně jako v běžném civilním sporu.

Michal Holan

Zdenek Novy řekl(a)...

ad Lukáš Michna:


Psal jsem, že profesoři "jsou/ by měli být těmi, kdo jsou (narozdíl od asistentů) skutečnými odborníky."

Schválně jsem uvedl lomítko, neřekl jsem, že tomu tak musí vždy být.

Chtěl jsem tím spíše vyjádřit pochybnosti o úrovni znalostí asistentů, kteří se jimi stávají v 1. či 2. ročníku doktorského studia.

Jinak je mi líto, že jste prožil takovouto zkušenost, kterou zmiňujete. Přesto bych byl opatrný s generalizací typu: starší učitelé = nekvalitní vs. mladší = kvalitní (má zkušenost je, že toto nutně neplatí).


Přeji hodně úspěchů.