úterý 30. června 2009

Spolkový ústavní soud k Lisabonské smlouvě

Německý ústavní soud podle očekávání neshledal Lisabonskou smlouvu protiústavní. Současně vyslovil protiústavnost zákona upravujícího pravomoci Bundestagu ve vztahu k EU, a to pro rozpor s čl. 23 Základního zákona (německá ústavní euroklauzule). Nález je velmi podrobný (420 odstavců), k dispozici je německá i anglická verze. Výrok byl přijat jednomyslně, jeden ze soudců si však vyhradil separátní stanovisko co do odůvodnění. Na prvý pohled na mne činí nález dojem, že německý ÚS dále rozvíjí doktríny vytyčené v maastrichtském nálezu, nález jsem ale samozřejmě nečetl, takže nějakých detailnějších soudů se zatím vyvaruji. Přesto již nyní jednu perličku - v bodě 338 německý Ústavní soud souhlasně cituje lisabonský nález českého ÚS. Obdobná citace je věc jinak u německého Ústavního soudu nevídaná.

5 komentářů:

Jiří Přibáň řekl(a)...

Ahoj Zdenku,

právě se tím také probírám a podle prvního dojmu mi to jen potvrzuje, že český ústavní systém na Lisabon zareagoval zcela správně - Ústavní soud nálezem potvrzujícím teorii dělené suverenity a vláda i parlament přijetím imperativního mandátu.

Také se podle mě ukazuje, jak mylné byly ty kritiky, které soudu po jeho Maastrichtském nálezu div ne podsouvaly kulturně či dokonce etnicky homogenní pojetí demokratické legitimity. Ve skutečnosti německý ústavní soud vždy odvozoval ústavní legitimitu i legitimitu komunitárního práva od občanských svobod, v duchu francouzského i amerického konstitucionalismu. Důkazem toho je, jak za posledních dvacet let pracoval se Solange II.

Přijde mi, že Dieter Grimm měl naprostou pravdu, když tvrdil, že Evropa nepotřebuje psanou ústavu, protože funguje v podmínkách ústavního pluralismu!

Jakub Malinovský řekl(a)...

Německy moc neumím, ale když jsem si v anglickojazyčné verzi zadal do vyhledávání výraz "as long", tak jsem si očekávatelný obsah potvrdil.

Petr Bříza řekl(a)...

"podle prvního dojmu mi to jen potvrzuje, že český ústavní systém na Lisabon zareagoval zcela správně - Ústavní soud nálezem potvrzujícím teorii dělené suverenity a vláda i parlament přijetím imperativního mandátu."

Nic ve zlém, ale nezdá se mi ta úvaha, že by německý Ústavní soud měl být měřítkem (potvrzením) toho, zda český ústavní systém reaguje (v dané věci) správně.

Tím nijak nehodnotím samotný nález, na to si ho budu muset nejdříve přečíst ;)

Anonymní řekl(a)...

Petr Bříza:

no, ona je to realita. Spolkový ústavní soud je skutečně vzorem pro nemálo dalších ústavních soudů, včetně našeho-a zejména v oblasti rozhodnutí Solange a Maastricht se dá s trochou nadsázky říct, že půlka Evropy opisuje.....

Miroslav Makajev

Anonymní řekl(a)...

420 odstavců ?? Kdysi jsem viděl asi francouzský film z konce 60.let o odcizení technologie a bydlení od člověka. V posledních 30 letech se k tomu ubírá i právo. Naši předci byli holt v nečem profesionálnější a věděli, že odůvodnění není počteníčko pro akademiky ale pro strany sporu.

Michal Holan