úterý 6. května 2008

Filip Čeladník: Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Krátce z právnického sportu: přinášíme reportáž Filipa Čeladníka, studenta pátého ročníku PF UPOL, z utkání v simulovaném soudním přelíčení (moot courtu) - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot:

„Samotná účast na tomto Mootu je vítězstvím. Není třeba usilovat o přední místa v této soutěži, ale o to, odnést si co nejvíce vědomostí, zkušeností a poznání.“

Tato slova profesora Bergstena mi uvízla v paměti při našem rozhovoru. Stáli jsme spolu v přítomnosti dalších více jak patnácti set studentů a šesti set arbitrů z celého světa na uvítací recepci Willem C. Vis International Commercial Artbitration Mootu v jedinečném sále Konzerthausu ve Vídni. Následně prof. Bergsten zahájil 15. ročník tohoto Mootu, aby se ve dnech 13. 3. 2008 až 20. 3. 2008 mezi sebou utkalo 203 univerzit z 52 zemí v rozhodčím řízení ve smyšleném případu.


Spor se týkal kupní smlouvy s mezinárodním prvkem. Smluvní strany explicitně vyjádřily vůli aplikovat na jejich právní poměr, mimo jiné, United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG), JAMS International Arbitration Rules a UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Samotné soutěži předcházelo vypracování dvou memorand – memorandum for claimant v termínu do 6. 12. 2007 a memorandum for respondent do 17. 1. 2008. Ve dnech 7. 3. 2008 až 9. 3. 2008 se konal pre-moot pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, na kterém participovaly rovněž týmy z Adam Mickiewicz University Poznań z Polska.

Z České republiky se Vis Mootu ve Vídni zúčastnily čtyři dvoučlenné týmy z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které nastoupily proti University of Düsseldorf, Nova Southeastern University, University of Denver a College of Law of England and Wales. Z původních 203 přihlášených univerzit postoupilo do dalšího kola 64 z nich (vyhlášení těchto týmu se uskutečnilo v okouzlujících prostorách vídeňské radnice). V následujících dnech se vyřazovacím způsobem dostaly do finále týmy Carlos III University of Madrid a Touro College Law Center z New Yorku, aby po ukázkovém rozhodčím řízení vyhrál tým ze Španělska.

Musím přiznat, že týden strávený ve Vídni je nevšedním zážitkem v běžném rutinním životě studenta. Pominuli náročnost jednotlivých arbitrážních mootu, kde si ovšem milovník mezinárodního rozhodčího řízení a diskusních klání mohl přijít na své, tak následný (zejména večerní) společenský život bohatě vystihl velikost této události. Studenti si mohli po celý den dosyta užívat argumentace, slovní rozepře a ukázat takříkajíc celému světu svoji elokuční schopnost a znalosti (pakliže jim to ovšem jejich odborná angličtina umožnila, ne totiž každý dokázal obstát v souboji s rodilým mluvčím). Ve večerních hodinách se však, okamžikem vstupu do klubu Aux Gazelles, předešlý soutěživý duch v mžiku rozplynul a jakékoliv národnostní odlišnosti se bez vážnějších zábran promísily v davu.

Společenské večeře, noční prohlídka Vídně a další akce zaměřené na sbližování všech studentů dotvářeli přátelskou atmosféru celého pobytu, byť si celá událost stále zachovávala imanentí nádech velkoleposti a výjimečnosti. Jedinečnost tohoto Vis Mootu totiž nespočívá pouze v originalitě a rozsahu, ačkoliv na světě neexistuje podobný Moot konaný v počtu více jak 200 týmů z celého světa. Co však dělá tento Vis Moot nezapomenutelným, je především úžasná atmosféra, situování do historického centra Vídně a přítomnost předních světových odborníků v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení.

Je nasnadě říci, že nastolená úroveň jednotlivých arbitrážních jednání vyžadovala tomu patřičné znalosti od studentů a panely rozhodců nešetřily jednotlivé řečníky. Přestože se akademické debatě věnuji již od střední školy a zúčastnil jsem se mnohých mistrovství republiky v debatování, tak obstát v odborně vedené diskusi, kdy opouštíte pevné břehy svého mateřského jazyka a pouštíte se do rozbouřených vod diskuse v anglickém jazyce, je vskutku náročné. Precizní přípravou a detailním nastudováním případu však lze částečně zvýšit své šance na postup, leč jazykový faktor bude stále hrát stěžejní úlohu.

Jelikož diskuse probíhaly po celý týden, měl jsem možnost shlédnout i ostatní týmy a porovnávat úroveň jednotlivých řečníků. Byl jsem až ohromen dokonalou přípravou německých universit. Naopak mnozí Američané vsázeli na výhodu jazyka a formální stránka u nich převyšovala tu obsahovou. Překvapením pro mě byl tým z Harvardu, i přes jeho kvality totiž neobsadil žádná přední místa. Nejvíce mě ovšem potěšil přátelský přístup všech rozhodců a jednotlivých profesorů. Zpětný feedback řečníkům byl totiž samozřejmostí a možnost pohovořit s předními odborníky v dané oblasti je vskutku cennou zkušeností.I přesto, že se Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nepodařilo postoupit do užšího výběru, přínos pro mne a ostatní studenty byl značný. Zkušenosti a znalosti, které jsme si osvojili nejen při jednotlivých rozhodčích řízeních, ale rovněž i při náročné přípravě, naplnily definici vítězství, vyjádřenou slovy zakladatele tohoto mootu profesora Bergstena.

Filip Čeladník

1 komentář:

Tomáš Gawron řekl(a)...

Musím zpětně přiznat, že z celého studia to byla právě tento moot, který mi dal opravdu nejvíc. Skvělá akce, jejíž primární záměr, totiž prohloubení zájmu studentů o právní problémy mezinárodního obchodu, byl zcela naplněn. Člověk si ani nestačí uvědomit, kolik věcí z dané oblasti se pro něj v průběhu téměř dvou semestrů pokrývajících přípravu stane samozřejmými. Každopádně si pořadatelé zaslouží uznání, že dokáží takhle velkou a stále se rozrůstající akci ukočírovat.

Ale především je nutné poděkovat UP a fakultě za zázemí, které svému týmu poskytuje, ať už šlo o našeho bývalého coache Dr. Hrnčiříkovou, nebo současnou coachovskou dvojici manželů Tomoszkových.

Držím pěsti jak rozvoji klinického vzdělávání, tak i příštím Vis Můťákům!

2006 Vis Moot Participant