středa 2. dubna 2008

Konference o právním vzdělávání na PF UPOL

Níže přetiskuji informaci o zajímavé konferenci na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Na konferenci je stále možné se přihlásit.

V termínu 11. – 13. dubna 2008 se v prostorách Právnické fakulty UP uskuteční konference s názvem „Praktické formy výuky práva“. Konferenci pořádá Právnická fakulta UP při příležitosti ukončení projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“, který je na PF UP realizován v období 07/2006 – 06/2008 a který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Spolupořadatelem konference je Evropské sdružení studentů práv ČR (ELSA ČR) za finančního přispění partnerů ELSA ČR.

Obsahové zaměření konference vychází z několika základních tezí. Primárním cílem každé právnické fakulty by mělo být připravit své absolventy na výkon právnického povolání. Často se však potýkáme s problémem, co vše by si měl absolvent ze studií na právnické fakultě odnést a jak jej vlastně na výkon právnického povolání připravit. Každá právnická fakulta se s definicí profilu absolventa vyrovnává po svém a také různým způsobem reaguje na nové trendy, změny ve společnosti atd.

Pořadatelé konference vycházejí z přesvědčení, že české právnické vzdělávání trpí mimo jiné nedostatečnou orientací na praxi. Studenti odcházejí z fakult, aniž by si osvojili základy praktických právnických dovedností a dokázali prakticky aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Konference si klade za cíl prodiskutovat, nakolik je nedostatečná praktičnost studia sdílenou výhradou k současné podobě studia práva v České republice. Dále se bude zabývat tím, jaké jsou možnosti posílit moderní praktické prvky ve výuce práva u nás. Organizátoři konference by tak rádi přispěli k úvahám o tom, jakým způsoben zaměřit reformu studia na českých právnických fakultách, o které se již delší dobu hovoří, a to nejen v České republice.

První den konference (11. dubna) nese název „Praktické formy výuky práva aneb Výzva pro české právnické fakulty?“. V rámci prvního dne se uskuteční plenární jednání k systémovým otázkám a celkovému pojetí právnického studia. První ze dvou plenárních sekcí bude zaměřena na zkušenosti s právnickým vzděláváním v USA, přednášejícími budou prof. Philip Genty a prof. Erwin Rekosh z Columbia University Law School v New Yorku a prof. James Moliterno z William & Mary School of Law ve Williamsburgu, ve Virginii. V rámci druhé plenární sekce budou probrány zkušenosti s právnickým vzděláváním ve vybraných evropských státech, a to ve Velké Británii a v Polsku. Své příspěvky v této sekci přednesou prof. Philip Plowden a prof. Kevin Kerrigan z Northumbria Law School v Newcastle a dr. Izabela Gajewska-Kraśnicka z Právnické fakulty Univerzity v Białymstoku. Všechny příspěvky budou simultánně tlumočeny do českého jazyka.

Druhý a třetí den konference (12.-13. dubna) nesou společný podnázev „Právní klinika v systému vzdělávání v České republice“. Program bude sestávat ze čtyř workshopů zaměřených tématicky na právní kliniky, které představují významnou na praxi zaměřenou metodu výuky práva. Účastníci konference se v rámci workshopů dozví, jak založit a provozovat právní kliniku, proč a kdy zvolit právní kliniku jako výukovou metodu, jak v právní klinice vyučovat profesní etiku a odpovědnost a tzv. právnické dovednosti. Workshopy povedou zahraniční hosté v anglickém jazyce.

Bližší informace ke konferenci poskytne JUDr. Veronika Tomoszková, ředitelka Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP (e-mail:
veronika.tomoszkova@upol.cz; tel. 7814). Program konference je k dispozici na internetové stránce www.elsa.cz/konference.

2 komentáře:

Michal Bobek řekl(a)...

Organizační: při úpravách šablony blogu po aprílovém mecheche jsem bohužel smazal poslední dva příspěvky z 2. dubna 2008. Zjištuji, že v mezidobí se pod druhým z nich (upozorněním na konferenci v Olomouci) objevily komentáře, za jejichž ztrátu se omlouvám.

Jan Komárek řekl(a)...

Jsa zahlcen psaním, pouze přihodím odkaz na zajímavou diskusi v USA, která souvisí s dramatickou zěnou orientace výuky na praxi na Washington & Lee:
http://www.concurringopinions.com/archives/2008/03/beyond_washingt_1.html