středa 23. ledna 2008

Mimořádné výběrové řízení na obsazení míst právníků v OKP MZV ČR

Níže si dovoluji přetisknout další ze zajímavých nabídek práce (série "Samá pozitiva a sociální jistoty ;-), tentokráte v Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí ČR. Práce je to velice zajímavá: nejenom proto, že celá státní správa je již v předstihu říčná z předsednictví ČR v EU, ale také proto, že OKP je jedním z mála pracovišť, kde skutečně dělají evropské právo.

Personální odbor (PERS) vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na obsazení míst právníků v odboru komunitárního práva (OKP) MZV ČR v souvislosti s přípravou na výkon předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES).

Co nabízíme?

§ Práce v mladém dynamickém kolektivu
§ Příležitost stát se členem právní služby MZV při výkonu CZ PRES
§ Možnost podílet se na přípravě vyjádření ČR v řízeních před Soudním dvorem ES (ESD) a v řízeních s Evropskou komisí
§ Účast na jednáních Pracovní skupiny pro ESD v Bruselu
§ Možnost podílet se na vnitrostátním projednávání a implementaci Lisabonské smlouvy, která představuje nový smluvní rámec primárního práva EU
§ Zapojení do koordinace sjednávání mezinárodních smluv v rámci EU
§ Další prohlubování kvalifikace účastí na odborných konferencích, seminářích a v rámci diplomatické přípravy na Diplomatické akademii MZV
§ Po absolvování diplomatické přípravy možnost dalšího kariérního postupu v diplomatické službě
§ Pro mimopražské uchazeče možnost ubytování v ubytovacím zařízení MZV v Praze-Holešovicích (S ohledem na kapacitu ubytovacího zařízení není možné garantovat ubytování ihned po nástupu pro všechny nové zaměstnance MZV.)

Co požadujeme?

§ VŠ právnické vzdělání magisterského stupně (příp. studenti posledního ročníku právnických fakult s plánovaným dokončením studia v r. 2008)
§ Základní orientace v problematice práva ES/EU a zájem o další vzdělávání v oboru
§ Znalost AJ na úrovni IV. dle klasifikace MZV (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek na www.msmt.cz/vzdelavani); znalost dalšího světového jazyka (zejm. FJ) výhodou
§ Absolvování zahraničního stipendijního pobytu / stáže výhodou
§ Státní občanství ČR
§ Trestní bezúhonnost
§ Souhlas s podáním žádosti NBÚ pro získání osvědčení min. na stupeň „Důvěrné“

Nástup do zaměstnání v nejbližším možném termínu (květen/červen 2008).

Vyplněný osobní dotazník žadatele o zaměstnání na MZV (ke stažení na www.mzv.cz/kariera) spolu se strukturovaným životopisem v ČJ zasílejte do 8.2.2008 na e-mailovou adresu: pers_sekretariat@mzv.cz (v kopii na okp_sekretariat@mzv.cz) nebo poštou na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Personální odbor (PERS), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1.

1 komentář:

blob řekl(a)...

Znalost AJ na úrovni IV. dle klasifikace MZV (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek na www.msmt.cz/vzdelavani);¨

To už musí být ale sakra dobrá znalost.