sobota 1. prosince 2007

Prosincová štramberská ouška

Vánoce za dveřmi. V italských výlohách se začínají slaňovat Santa Klausové. Lezou po takovým malých žebříčcích. Pokud se na to díváte z větší dálky, vypadá to spíš jako oběšený Santa, nehybný červený flek v jinak bílé výloze. Občas se okolo zhoupne i nějaký ten sob.

Dosti morbidností: tímto postem chci vlastně velice poděkovat našemu milému hostu, E. Wagnerové, za ústavně právní prozáření sychravých listopadových dnů. Pozdní poděkování však náleží také K. Čermákovi a J. Baxovi; od letních okurek jsme vlastně jenom průběžně měnili profily hostů, aniž by docházelo k samostatnému vítání či loučení.

Protože nastává období cukrovinek, čaje a svařáku, i Jiné právo přidá adventní sladkost. V prosinci máme potěšení přivítat hnedle dva hosty: Maricu Pirošíkovou a Víta Schorma. Byť z různých břehů Moravy, jsou profesně spjati někdy možná trochu nevděčným úkolem obhajovat Slovenskou, respektive Českou republiku před Evropským soudem pro lidská práva. Těšíme se na jejich paralelní úvahy, které se jistě nebudou omezovat pouze na štramberská ouška.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Glosa mimo post, nicméně hodící se do témat JP

Pls. mohli byste na JP vyvěsit upozornění na honorovanou soutěž o eseje z oblasti justice, který vyhlašuje Nadace Jana Husa, NS NSS US a PrF MU? POkud jste tak učinili a já neumím čist, omlouvám se.

http://www.usoud.cz/scripts/detail.php?id=558

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv


Cenu IUS et SOCIETAS
Cena se koná pod záštitou Primátora města Brna.


Cena bude udělena za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.


Pro rok 2007/2008 vybrali vyhlašovatelé a spolupracující instituce následující témata:

Téma pro studenty bakalářských programů:

Jednotlivec a jeho možnost domoci se práv soudními prostředky.

Téma pro studenty magisterských programů:

Jaký je podíl parlamentu, vlády a samotné justice na důvěře občana v právo?

Téma pro studenty doktorských programů:

Vláda většiny a vláda práva aneb jak často měnit ústavu?

Společné téma pro studenty všech tří programů:

Role soudu a role médií v pohledu veřejnosti na justici.