neděle 10. června 2007

Studentská právní poradna

A na konec víkendu (nebo pro některé na začátek týdne) ještě reklamní post na Studentskou právní poradnu, projekt šikovných studentů z Common Law Society.

Rádi bychom představili čtenářům Jiného práva náš studentský projekt a nabídli jim možnost zapojit se:

Brzo to budou dva roky, co Common Law Society zřídila internetovou právní poradnu. Cílem bylo nabídnout členům spolku i dalším studentům kontakt s praxí a zároveň najít pro CLS cestu k širší veřejnosti. Oproti jiným poradnám se
Studentská právní poradna odlišovala a odlišuje hlavně tím, že její poradci jsou výhradně studenti. Dále se vyznačuje tím, že funguje jen na internetu - komunikace s tazateli probíhá e-mailem – a svoje rady poskytuje bezplatně.

Náš tým je v současné době tvořen studenty pražské, brněnské a olomoucké právnické fakulty. (Těšíme se, až naše řady rozšíří studenti z Plzně, abychom byli opravdu univerzální.) Poradci jsou rozdělení do jednotlivých sekcí podle svých specializací. V rámci sekcí si pak rozdělí příchozí dotazy podle dohody a společně pak kontrolují odpovědi, než jsou odeslány tazateli. Některé složitější dotazy se řeší v plénu.

Poradna tak nabízí zajímavý, v dnešní době méně obvyklý způsob praxe. Skoro všichni členové našeho týmu mají zkušenosti se standardní praxí - v advokátních kancelářích, u soudů apod. To ovšem, jak známo, obnáší většinou pochůzky po živnostenských, katastrálních a jiných úřadech, obchodní rejstřík, psaní předžalobních výzev apod., méně často pak řešení právních problémů. Poradna naopak nabízí právě to poslední – řešení každodenních problémů, se kterými se potýkají občané. Právě proto je práce v poradně zajímavá zkušenost, kterou stojí za to absolvovat vedle standardní praxe.

Bližší informace na stránkách poradny
http://poradna.society.cz/ nebo na e-mailové adrese spporadna@seznam.cz.

Tomáš Břicháček .

Žádné komentáře: