čtvrtek 30. listopadu 2006

Tento způsob podzimu zdá se mi poněkud konferenčním

Zmínit jen některé: konference o nezávislosti justice, konference u příležitosti otevření nové budovy NSS či v současnosti probíhající konference „Soutěž a konkurenceschopnost“, ze které již vylétávají první mediální vlašťovky (Ad mediální vlašťovka: proměnit pokuty v rozvojovou pomoc je vážně zajímavá konstrukce...).

Konference u příležitosti otevření nového sídla NSS (Moravské náměstí 6), která proběhla minulý týden v Brně (program zde), byla velice zdařilá. Tématem konference bylo „Nejvyšší soudy v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?“. Jednalo se myslím o přehlídku toho nejlepšího (a trochu i toho nejhoršího), co může současná česká právní věda a justiční elity nabídnout. V hlavě mi utkvělo mnoho výtečných příspěvků; všechny příspěvky i některé další, na konferenci ústně nepronesené, vyjdou ve sborníku z konference, který by měl vydat v zimě či zjara 2007 Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (editorem je Vojtěch Šimíček).

Znakem úspěchu a zajímavosti konference bylo mimo jiné i to, že i pozvaní zahraniční hosté, mimo jiné předseda německého Spolkového správního soudu, předseda rakouského Správního soudního dvora či předseda litevského Nejvyššího správního soudu, vydrželi naslouchat všem příspěvkům. Při neformální diskusi jsem měl sice jisté obtíže vysvětlit, především hostům z civilizovanějších částí Evropy, některé české justiční reálie a náznaky a narážky, které v rámci jednotlivých příspěvků či v diskusích zazněly, o to více je celá debata zřejmě zajímala.

Žádné komentáře: