neděle 12. listopadu 2006

Jen těžko lze být více menšinový

Pro zájemce o problematiku diskriminace doporučuji nedávné usnesení 1. senátu německého Spolkového ústavního soudu ve spojených věcech sp. zn. - 1 BvL 1/04 – a - 1 BvL 12/04 – (plný text rozhodnutí zde, tisková zpráva zde). Je omezení možnosti změny jména po změně pohlaví pouze na osoby mající německé státní občanství diskriminační?
Německý Transsexuellengesetzes umožňoval změnu jména pouze osobám s německým občanstvím. To napadli dva transsexuálové (občan Thajska a občan Etiopie), kteří jsou dlouhodobě usazeni na území Spolkové republiky Německo. BVerfG jim dal za pravdu a konstatoval, že toto omezení porušuje ústavní princip rovnosti ve spojení s právem na ochranu osobnosti. S tím nelze než souhlasit; racionální důvody pro odepření možnosti změny jména v těchto případech neexistují.
Rozhodnutí má nicméně drobný háček: zajímalo by mě, jak se na rozhodnutí BVerfG (či německého správního úřadu, který po přijetí nové, ústavně konformní úpravy změnu jména provede) bude tvářit takový etiopský či thajský soud či správní úřad, kdyby se některá z nyní již dam měla někdy vrátit do svého domovského státu. Jak sám BVerfG diplomaticky a trochu na okraj ve svém usnesení poznamenává, ani jedna ze zemí změnu jména (neřku-li pohlaví) neumožňuje. Změna pohlaví a následně jména se tak v podstatě může zároveň stát automatickým udělením statutu uprchlíka, protože méně liberální státy světa (a těch je většina) mohou mít s uznáním rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu dost problémy...

Žádné komentáře: